Praca w Niemczech – dlaczego warto?

Mimo pozytywnych zmian na rynku pracownika, polscy obywatele wciąż wykazują duże zainteresowanie pracą za granicą. Szczególnym powodzeniem od lat cieszą się kraje Europy Zachodniej, jak również chłodnej północy; Wielka Brytania, Islandia a także kraje Beneluxu. Nieprzerwanie od lat najpopularniejszym kierunkiem emigracji naszych obywateli są Niemcy, gdzie wyprowadza się co piąty emigrujący Polak. Sam fakt, że jest to chętnie wybierany kierunek emigracji, znacznie ułatwia aklimatyzację na miejscu- Polacy za granicą chętniej się ze sobą integrują, zakładają grupy dyskusyjne, inicjują spotkania a język polski jest coraz częściej słyszany w usługach i instytucjach.

Co skłania pracowników do wyjazdu do Niemiec?

Wśród najczęściej wymienianych powodów emigracji są oczywiście zarobki. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to około 30% średniego wynagrodzenia na rynku niemieckim. Co istotne inflacja w Niemczech waha się w okolicach 8-9 %, tymczasem w Polsce przekroczyła już 18% i wciąż rośnie. Siła nabywcza złotówki według przewidywań, będzie spadać jeszcze przez kilka miesięcy, zaś prognozy wzrostu wskazują, że sytuacja będzie zmieniać się plus dopiero pod koniec roku. Obecnie Polacy są jednym z narodów które pracują najwięcej a stawki wciąż odbiegają od tych w Zachodniej Europie. Z kolei niemiecki rząd zapowiada kolejną podwyżkę stawki minimalnej planowaną na kwiecień. I bez tego Niemcy znajdują się na czwartym miejscu w Europie pod kątem wysokości płac.
Kolejnym argumentem przemawiającym za pracą w Niemczech jest pakiet świadczeń socjalnych. Osoby pracujące legalnie na terytorium Niemiec, mogą ubiegać się o Kindergeld, czyli zasiłek na dzieci do 18 roku życia. Jego wysokość  wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko.

Oprócz benefitów finansowych jawi się cały szereg pozapłacowych korzyści wynikających z pracy w Niemczech:

  • Relatywnie niskie koszty utrzymania

Mimo znacznie wyższych zarobków, koszty życia w Niemczech są zauważalnie niższe, niż w Polsce. Co prawda konflikt zbrojny w Ukrainie również spowodował wzrost inflacji u naszych zachodnich sąsiadów, jednak siła nabywcza pieniądza wciąż utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. Przy oszczędnym trybie życia, koszt wyżywienia w Niemczech waha się w granicach 300-500 euro, w zależności od osobistych preferencji.

  • Tolerancyjne społeczeństwo

Duże zróżnicowanie pod względem narodowościowym, rasowym, kulturowym i religijnym w Niemczech jest jedynie potwierdzeniem otwartości i tolerancji, jaką reprezentują Niemcy. Obcokrajowcy czują się tam na tyle dobrze i bezpiecznie, żeby wybierać ten kraj jako miejsce do życia.

  • Work-life balance

Ustawowo, w zakresie podstawowym tygodniowy czas pracy w Niemczech to maksymalnie 48 godzin. Po każdym przepracowanym miesiącu, pracownikowi przysługują dwa dni wolnego. Czas pracy może zostać dobrowolnie zwiększony do nawet 60 godzin, a nadliczbowe godziny pracy są zazwyczaj płatne według korzystniejszego przelicznika. W czasie pracy, pracownikowi przysługują dwie obowiązkowe przerwy, których nie da się przesunąć na koniec dnia. W ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy należy odebrać 30-minutową przerwę na odpoczynek, po upływie maksymalnie 6 godzin. Jeżeli pracownik przepracuje dłużej niż 9 godzin, czas przerwy wydłuża się do 45 minut i również jest obowiązkowy.

  • Prawo do bezpłatnego leczenia.

W przypadku pracowników tymczasowych, zatrudnionych za pośrednictwem polskiej umowy o pracę, przysługuje prawo do bezpłatnego leczenia na terenie Niemiec. Podstawą tego uprawnienia jest  karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Współpraca z Agencją MR JOB gwarantuje polski pakiet ubezpieczeń społecznych, którym mogą zostać objęci również członkowie najbliższej rodziny, jak również wspomnianą kartę EKUZ, która daje bezpieczeństwo opieki zdrowotnej podczas pracy w Niemczech. Dokument jest jednocześnie potwierdzeniem legalności zatrudnienia z MR JOB za granicą oraz fakt opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Więcej na temat karty EKUZ przeczytasz w naszym artykule. 

  • Szacunek do pracownika i wysoka kultura pracy

Niemiecki rynek pracy potrzebuje pracowników, co jest odczuwalne w traktowaniu pracownika przez niemieckich przełożonych. Wysoka kultura pracy i komunikacji to cecha szczególna Niemców.

  • Bliskość domu

W przypadku pracowników ze Śląska i Dolnego Śląska, czas i komfort dojazdu bywa wyższy, niż w ramach granic Polski a ceny paliwa wciąż odbiegają na korzyść Niemiec. Sam kraj jest wyjątkowo urokliwy pod względem turystycznym i zróżnicowany geograficznie- każdy znajdzie tu coś dla siebie, zarówno miłośnicy gór, morza jak i jezior. Warto dodać, że Niemcy są krajem doskonale skomunikowanym z innymi państwami zachodnimi, a zwiedzanie Europy jest dużo tańsze, jeśli zaczynamy podróż za Odrą.

  • W przypadku pracy na terenie Niemiec, MR JOB oferuje bezpłatne zakwaterowanie.

Każda rekrutacja pracownika na rynek niemiecki zwieńczona jest zorganizowaniem przez agencję bezpłatnego zakwaterowania zlokalizowanego w bliskiej odległości od miejsca pracy. Zasady  zapewnienia pracownikowi mieszkania są proste i klarowne. Regularnie badamy Satysfakcję naszych pracowników dotyczącą komfortu zakwaterowania. W Badaniach Satysfakcji Pracowników na rok 2022,została oceniona bardzo pozytywnie. Aż 87% naszych pracowników ocenia warunki  mieszkaniowe jako dobre, lub bardzo dobre. W pozostałych przypadkach natychmiast reagujemy na wszelkie zastrzeżenia dotyczące miejsca zamieszkania, jakie zgłaszają nasi pracownicy i staramy się zarządzić zmianą.

Ponad 93% osób zamieszkuje jedno lub dwuosobowe pokoje a w zdecydowanej większości przypadków (ponad 75%) w mieszkaniach zakwaterowanych jest maksymalnie 4 osoby.

Gwarancja bezpłatnego zakwaterowania na terenie Niemiec w przypadku wspólpracy z MRJOB.

  • Mnogość ofert pracy

Agencja może skierować Pracownika Tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy przez okres 18 miesięcy. Po tym czasie pracownik może podjąć pracę bezpośrednio u Pracodawcy Użytkownika, bądź zacząć współpracę z innym PU, w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. MR JOB ma w swoim portfolio licznych Partnerów na terenie Niemiec, którzy mogą zapewnić zlecenie od razu i dać możliwość kontynuacji pracy w przypadku zakończenia danego zlecenia.

Dodatkowe plusy pracy na terenie Niemiec to ład, porządek, precyzyjnie określone i sztywno przestrzegane zasady są wymieniane jednym tchem przez osoby pracujące na terenie Niemiec- oczywiście w kategorii plusów.

Sama decyzja o wyjeździe z pewnością nie jest łatwa. Zwłaszcza, jeśli jest to Twój pierwszy wyjazd, a w Polsce czeka Rodzina. Liczne grono osób, które zdecydowały się na wyjazd, traktują pracę w Niemczech tymczasowo. Zdarza się, że jest ona sposobem na podratowanie bieżącego budżetu, czy zrealizowanie domowej inwestycji- np. remontu. MR JOB wspiera każdą motywację do wyjazdu i szanuje indywidualne decyzje.
Praca tymczasowa w Niemczech oswaja decyzję o wyjeździe- jest to niewątpliwie sposób na przetestowanie tej formy zarobku bez stresu i ryzyka. Wszak każdy Pracownik MR JOB może liczyć na wsparcie dedykowanego opiekuna oraz całokształt obsługi formalnej- kadr, płac, podatków.

Najnowsze oferty pracy w Niemczech z zakwaterowaniem, również dla kandydatów bez znajomości języka, znajdziesz TUTAJ!  Jeśli masz dodatkowe wątpliwości, skontaktuj się z naszym biurem rekrutacja@mrjob.pl