Dla pracowników

Za granicą

MR JOB od lat współpracuje z przedstawicielami niemieckiego rynku pracy, świadcząc usługi delegowania pracowników do przedsiębiorstw wielu różnych branż. Posiadanie certyfikatu Arbeitnehmerüeberlassungser­laubnis stanowi potwierdzenie, że agencja MR JOB prowadzi leasing pracowniczy w sposób klarowny i bezpieczny dla współpracujących stron.

Nieustannie rozbudowujemy sieć współpracy z pracodawcami zza granicy, którzy doceniają kompetencje i zaangażowanie polskich specjalistów. Dzięki temu, nasza baza ofert pracy w krajach europejskich stale się powiększa.

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej przywiązuje dużą uwagę do legalności zatrudnienia. Jednym z warunków koniecznych do spełnienia jest posiadanie formularza A1.

Formularz A1 to jedyny dokument, który potwierdza legalność zatrudnienia na terenie państwa, gdzie jest się oddelegowanym (czyli na terenie Niemiec) oraz fakt opłacania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Druk A1 wystawiany jest zawsze na konkretną osobę i w przypadku zmiany miejsca pracy (zmiany zlecenia) konieczne jest wnioskowanie o nowy druk.

Warunkiem otrzymania poświadczonego formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w Polsce przynajmniej przez 30 dni poprzedzających oddelegowanie. Powyższe oznacza, że kandydat na pracownika musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy lub podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu spośród wymienionych poniżej:

  • ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek,
  • ubezpieczenie społeczne w KRUS,
  • ubezpieczenie zdrowotne jako członek rodziny,
  • ubezpieczenie zdrowotne jako emeryt, rencista lub student,
  • zasiłek macierzyński lub urlop wychowawczy,
  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • prawo do świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwracamy uwagę, że to polski pracodawca MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. występuje do ZUS-u o poświadczenie formularza A1.

Zachęcamy do odwiedzenia strony, klikając  Link: ZUS

Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem pracy za granicą, zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami oraz przesłania swojej aplikacji.

Sprawdź bieżące ogłoszenia