Dla pracowników

Proces rekrutacyjny UA

 • 1
  Przesłanie CV drogą e-mailową lub przez formularz online na stronie www.mrjob.pl
  Informacja zwrotna do Kandydata o otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych
 • 2
  Wstępna selekcja CV – model SITA W ramach tego etapu, kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
 • 3
  Pogłębiony wywiad telefoniczny Celem jest weryfikacja i uzupełnienie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
  Informacja zwrotna do Kandydata nt. pogłębionego wywiadu
 • 4
  Rozmowa telefoniczna: weryfikacja znajomości języka polskiegoNa tym etapie Konsultant MR JOB sprawdza znajomość języka polskiego Kandydata.
  Informacja zwrotna do Kandydata o poziomie znajomości języka polskiego
 • 5
  Rozmowa Skype: opcjonalnie, na niektóre stanowiska  Celem jest ocena kompetencji inerpersonalnych Kandydata. Ten etap może łączyć się z weryfikacją języka polskiego.
  Informacja zwrotna do Kandydata nt. wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
 • 6
  Przygotowania profilu KandydataNa podstawie przeprowadzonych rozmów oraz otrzymanych dokumentów tworzony jest przez Konsultanta MR JOB profil Kandydadata wraz z recenzją.
  Informacja do Kandydata o przesłaniu jego profilu do Klienta
 • 7
  Podjęcie decyzji o zatrudnieniu Okres oczekiwania na podjęcie decyzji przez Klienta może trwać do dwóch miesięcy.
  Informacja do Kandydata o podjętej decyzji

Proces zatrudnienia UA

 • 1

  ZatrudnienieW przypadku pozytywniej opinii Kontrahenta ostatnim etapem jest skompletowanie dokumentacji

  • Przesłanie Kandydatowi kwestionariusza osobowego do wypełnienia
  • Przesłanie przez Kandydata kopii paszportu zagranicznego oraz wizy lub zezwolenia na pracę
 • 2
  Stworzenie na podstawie otrzymanych dokumentów oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz jego rejestracja w Państwowym Urzędzie Pracy

  Kandydat nie posiada wizy

  • Wysłanie kandydatowi kopii dokumentu
  • Kandydat rejestruje się w centrum wizowym w swoim regionie i podaje datę Konsultantowi MR JOB

  Kandydat posiada wizę

  • Wydanie oryginału dokumentu
 • 3

  Przesyłka dokumentów kurierem na Ukrainę

  • Opłacenie przez Kandydata przesyłki
  • Poinformowanie Kandydata o wymaganiach w centrum wizowym oraz na granicę
 • 4

  Podpisanie umowy z Kandydatem (umowa o pracę tymczasową lub umowa zlecenie)

  • Skompletowanie dokumentów kadrowych
  • Przeprowadzenie badań lekarskich oraz wstępnego szkolenia BHP
  • Podpisanie umowy z MR JOB
 • 5
  Przekazanie informacji o miejscu zamieszkania

Sprawdź bieżące ogłoszenia