Dla pracowników

Proces rekrutacyjny PL

Zachęcamy do zapoznania się z Procesem Rekrutacyjnym dedykowanym dla Kandydatów zamierzających aplikować do pracy na terenie Polski.

 • 1
  Przesłanie CV lub złożenie dokumentów w biurze rekrutacyjnym
  Informacja zwrotna do Kandydata o otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych
 • 2
  Wstępna selekcja CV – model SITA W ramach tego etapu, kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
 • 3
  Pogłębiony wywiad telefoniczny Celem jest weryfikacja i uzupełnienie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
  Informacja zwrotna do Kandydata nt. pogłębionego wywiadu
 • 4
  Umówienie Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną
 • 5
  Rozmowa kwalifikacyjna Podczas spotkania mamy możliwość wstępnego poznania osobowości kandydatów oraz oceny ich kompetencji interpersonalnych. Na tym etapie rekruterzy często korzystają z testów kompetencyjnych oraz assessment center.
  Informacja zwrotna do Kandydata nt. wyników przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej
 • 6
  Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • 7
  Zatrudnienie Ostatnim etapem jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP oraz skompletowania dokumentacji kadrowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy. Dodatkowo, każda zatrudniana osoba otrzymuje „podręcznik pracownika tymczasowego”, opisujący specyfikę branży i kulturę organizacji Klienta oraz zasady współpracy z MR JOB.

Sprawdź bieżące ogłoszenia