Dla Pracodawców

Zatrudnienie zewnętrzne

Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się z outsourcingiem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy.

Agencja przejmuje zobowiązania pracodawcy, związane m.in. z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

Wspieramy naszych Klientów poprzez następujące działania:

  • tworzymy profil idealnego kandydata na dane stanowisko;
  • przeprowadzamy wieloetapowy proces rekrutacji, umożliwiający wyselekcjonowanie odpowiednich pracowników (na tym etapie często korzystamy z testów kompetencyjnych);
  • organizujemy badania lekarskie, uwzględniając czynniki szkodliwe, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy;
  • przeprowadzamy szkolenia BHP w zakresie ogólnym;
  • zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników, terminową wypłatę wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń, zawieranie i przedłużanie umów;
  • utrzymujemy stały kontakt z użyczonymi pracownikami, kontrolujemy ich pracę oraz poziom absencji;
  • każdej obsługiwanej firmie przydzielamy dedykowanego opiekuna, który jest w stałym kontakcie z kierownikami poszczególnych działów;
  • kontrolujemy zwolnienia lekarskie pracowników tymczasowych oraz ściśle współpracujemy z ZUS;
  • zapewniamy ciągłość zatrudnienia – w przypadku absencji pracownika gwarantujemy zastępstwa;
  • przejmujemy odpowiedzialność związaną z prawnym dopuszczeniem kandydata do objęcia danej posady. Leasingowani przez nas pracownicy, już od pierwszego dnia obecności w przedsiębiorstwie, są gotowi do rozpoczęcia pracy.