Dla Pracodawców

Profesjonalne procesy rekrutacyjne

Zgodnie z bieżącymi trendami branży HR, MR JOB wykorzystuje najnowsze modele rekrutacji pracowników. Profesjonalnie zarządzany, wieloetapowy proces selekcji, pozwala wyłonić najbardziej odpowiednich kandydatów, spełniających wymagania naszych Klientów.

Proces rekrutacyjny MR JOB:

0. Analiza potrzeb Klienta
Na podstawie wywiadu z Pracodawcą, określamy oczekiwania i założenia związane z procesem rekrutacyjnym.

1. Profil kandydata
Wspólnie z Klientem opracowujemy profil idealnego kandydata dla każdego stanowiska, na które poszukiwany jest pracownik.

2. Baza danych
Określamy grupę potencjalnych kandydatów. Dbając o to, aby nasza baza danych była zawsze aktualna, zamieszczamy ogłoszenia na właściwych portalach internetowych, o zasięgu krajowym i regionalnym.

3. Wstępna selekcja – model SITA
W ramach tego etapu, kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.

4. Rozmowa telefoniczna
Nasi konsultanci przeprowadzają wywiad telefoniczny z kandydatami, w celu weryfikacji i uzupełnienia informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

5. Rozmowa kwalifikacyjna
Podczas spotkania mamy możliwość wstępnego poznania osobowości kandydatów oraz oceny ich kompetencji interpersonalnych. Na podstawie otrzymanych wcześniej dokumentów (świadectwa pracy, certyfikaty odbytych kursów i szkoleń), weryfikujemy wykształcenie oraz doświadczenie potencjalnego pracownika. Na tym etapie rekruterzy często korzystają z testów kompetencyjnych oraz assessment center.

6. Zatrudnienie
Ostatnim etapem jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP oraz skompletowania dokumentacji kadrowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy. Dodatkowo, każda zatrudniana osoba otrzymuje „podręcznik pracownika tymczasowego”, opisujący specyfikę branży i kulturę organizacji Klienta oraz zasady współpracy z MR JOB.