Delegowanie Pracowników Do Pracy Na Terenie UE – Podstawowe Regulacje Prawne

Z uwagi na rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie w tym Polskę, coraz więcej polskich pracowników jest delegowanych do pracy w przedsiębiorstwach zagranicznych. W przypadku firm delegujących pracowników do pracy za granicę, powstaje problem dotyczący wyboru ustawodawstwa kraju, któremu podlegać będzie łączący pracodawcę i pracownika stosunek pracy. Powyższy problem wynika z faktu, iż stosunek pracy z elementem obcym jest postacią stosunku prawnego, który wykracza poza obszar porządku prawnego jednego państwa.

Co Zamiast Etatu?

W obecnych czasach powoli do lamusa odchodzą tradycyjne formy zatrudnienia. Coraz częściej ustala się elastyczny czas pracy, wykonywanej także zdalnie. Rynek pracy wciąż się rozwija, a pracodawcy nie chcą pozostawać za nim w tyle. Porzucają wizję pracowników jako ogółu, sięgając po nowe rodzaje zatrudnienia dostosowując je do potrzeb konkretnych pracowników.

Targi Pracy W PWSZ 24.10.2012

W największej legnickiej uczelni rozmawiano o realiach lokalnego rynku pracy. Konferencja została połączona z targami pracy, które cieszyły się dużą popularnością.

Sytuacja Na Rynku Pracy W Sierpniu 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła w sierpniu 2012 roku 12,4 proc. i w porównaniu do lipca br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2011 – lipiec 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie. Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,6 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem.

Minimalne Wynagrodzenie W 2013 Roku -1600 Zł Brutto

Jak informuje MPiPS od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1600 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2012 r. (1500 zł) jest to wzrost o 100 zł, tj. o 6,7%.

Świadczenie Usług Przez Agencje Zatrudnienia W Zakresie Pośrednictwa Pracy Pomiędzy Obcokrajowcami A Pracodawcami Zagranicznymi

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Ustawa o promocji zatrudnienia” (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) legalne prowadzenie działalności agencji zatrudnienia wymaga uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr prowadzony jest przez Marszałków Województw. Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest wydawany agencji zatrudnienia certyfikat.