O firmie

Regulacje prawne

Regulacje prawne  dotyczące działalności agencji pracy tymczasowej w Polsce :

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. m.in. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. m.in. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 07 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Konwencja 181 Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej
 • Ramowy układ zbiorowy BZA-DGB IGMETALL wraz z polskojęzycznym tłumaczeniem 
 • Ustawa o bezwzględnie koniecznych warunkach pracy przy realizacji usług transgranicznych (delegowanych transgranicznie i zatrudnianych w kraju pracowników) (Ustawa o delegowaniu pracowników – AEntG)
 • Poradnik – Ustawodawstwo mające zastosowanie dla pracowników w UE