Dla pracowników

Darmowe mieszkanie – Zasady

DROGI PRACOWNIKU!

MRJOB na okres trwania kontraktu zapewnia pracownikowi BEZPŁATNE miejsce zamieszkania.

Każdy pracownik, który uczciwie pracuje, a w przypadku wystąpienia u niego losowych i nagłych spraw niezwłocznie informuje o tym MRJOB, może być spokojny iż nasza współpraca będzie długotrwała i owocna.

LECZ W PRZYPADKU:

  1. Nadużywania alkoholu i doprowadzenia do wyrządzenia szkód i zniszczeń w otrzymanym  miejscu zamieszkania.
  2. Porzucenia pracy i niewywiązania się przez pracownika z umowy  (tj. nagłego, nieusprawiedliwionego  i nieuzgodnionego z pracodawcą powrotu do Polski).
  3. Zamieszkiwania na otrzymanym mieszkaniu bez zobowiązanego świadczenia pracy

Pracownik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez MRJOB kosztów związanych z jego delegowaniem do pracy na terenie Niemiec tj. z opłaceniem mieszkania.

Pracodawca ma prawo obciążyć tymi kosztami Pracobiorcę, a  potrącenie tych kosztów pochodzi z jego wynagrodzenia.

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego najmu mieszkania oraz otrzymania  zwrotu kosztów w budżecie do 400 euro m-c. W celu uzyskania zgody na wynajem samodzielny należy skontaktować się z Menagerem kontraktu.

Sprawdź bieżące ogłoszenia