Dla Pracodawców

Pracownicy na zastępstwo i do pomocy

Celem zatrudnienia na zastępstwo jest umożliwienie pracodawcy uzupełnienia nieobecności własnego pracownika, bez konieczności trwałego wiązania się z osobą zatrudnianą na jego miejsce.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o pracy tymczasowej, agencja ma możliwość zatrudnienia pracownika zastępującego na okres nie przekraczający 18 miesięcy.

Pracownicy tymczasowi na zastępstwo to praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, którym zależy na szybkim i profesjonalnym uzupełnieniu kadry, bez ponoszenia dodatkowych kosztów (związanych z rekrutacją, prowadzeniem czynności kadrowo-płacowych oraz zwiększeniem zatrudnienia). Taka forma współpracy, w wielu przypadkach, daje możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia pracownikom tymczasowym, którzy, wykazując duże zaangażowanie, stają się wartościowymi członkami zespołu.

Usługi te idealnie sprawdzają się w przypadkach:

  • absencji chorobowych pracowników,
  • urlopów wakacyjnych,
  • urlopów macierzyńskich,
  • przebywania pracowników na szkoleniach,
  • wyjazdów pracowników na dłuższe delegacje.

Pracownicy do pomocy

Usługa daje możliwość wynajęcia pracowników kilka razy w miesiącu, w godzinach nocnych, popołudniowych lub na weekendy.

Pracownicy do pomocy jest to wyjątkowo funkcjonalna usługa, znajdująca zastosowanie w wielu sytuacjach, w których niezbędne okazuje się wsparcie stałych pracowników firmy. Jest to najbardziej elastyczne rozwiązanie z wszystkich form leasingu pracowniczego. Dzięki zatrudnianiu pracowników do pomocy, przedsiębiorstwa mogą zachować pełną efektywność i właściwy stopień organizacji w okresach wzmożonego natężenia prac.