Dla Pracodawców

Zatrudnienie zewnętrzne

Celem zatrudnienia zewnętrznego jest zapewnienie, w określonym czasie, pracowników odpowiadających profilowi kandydata, przedstawionym przez Klienta. Usługa ta wiąże się z outsourcingiem obowiązków kadrowo-płacowych, wynikających z Kodeksu Pracy. Agencja przejmuje zobowiązania pracodawcy, związane m.in. z organizacją procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem administracji wynagrodzeń, kontrolą poziomu absencji oraz bieżącym uzupełnianiem personelu.

więcej

 • Profesjonalne procesy rekrutacyjne

  Zgodnie z bieżącymi trendami branży HR, MR JOB wykorzystuje najnowsze modele rekrutacji pracowników. Profesjonalnie zarządzany, wieloetapowy proces selekcji, pozwala wyłonić najbardziej odpowiednich kandydatów, spełniających wymagania naszych Klientów.

  więcej

 • Pracownicy na zastępstwo i do pomocy

  Celem zatrudnienia na zastępstwo jest umożliwienie pracodawcy uzupełnienia nieobecności własnego pracownika, bez konieczności trwałego wiązania się z osobą zatrudnianą na jego miejsce.

  więcej

 • Pracownicy na okres próbny

  Zatrudnianie pracowników na okres próbny pozwala na sprawdzenie ich kompetencji w praktyce oraz uzyskanie pewności wyboru odpowiedniej osoby do pracy na danym stanowisku.

  więcej

 • Delegowanie pracowników do Niemiec

  MR JOB od lat współpracuje z przedstawicielami niemieckiego rynku pracy, świadcząc usługi delegowania pracowników do przedsiębiorstw wielu różnych branż.

  więcej

 • Realizacja projektów unijnych

  Agencja Pracy Tymczasowej MR JOB posiada duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych. W latach 2007 – 2013 realizowaliśmy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  więcej

 • PFRON - zatrudnianie osób niepełnosprawnych

  Polskie prawo pracy obliguje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25 pracowników do angażowania osób niepełnosprawnych. Firmy, które nie stosują się do tej zasady, są zobowiązane do opłacania składek związanych z “aspołecznym zachowaniem”.

  więcej

Poszukujesz pracownika?

Dzięki rozbudowanej bazie kandydatów, możemy szybko reagować na potrzeby naszych Klientów. W ciągu kilku godzin od otrzymania zapytania, skontaktujemy się z Państwem, aby przedstawić dostępne, optymalne dla Państwa rozwiązania.

Złóż
zapytanie ofertowe