Dla pracowników

Legalność i bezpieczeństwo zatrudnienia

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. jako legalny pracodawca posiada zezwolenie Arbeitnehmerüberlassung. Jest to gwarancja pewnego, efektywnego i legalnego delegowania pracowników do Niemiec. Certyfikat ten stanowi niepodważalny dowód legalności i bezpieczeństwa naszych pracowników i kontrahentów, dlatego tak istotne jest dla nas upowszechnianie idei legalnego zatrudnienia wśród naszych Kontrahentów.

Aby prowadzić prywatną agencję pracy, która oddelegowuje pracowników niemieckim zakładom pracy, należy posiadać stosowne uprawnienia uzyskane w Niemczech. Uprawnienia w postaci certyfikatu agencji pośrednictwa pracy może nabyć zarówno polska, jak i niemiecka firma. Procedura jest pracochłonna i czasochłonna, a sam wniosek składa się z ponad 100 dokumentów.

Polskie certyfikaty dla agencji pracy to o wiele za mało, aby móc oddelegować pracownika do Niemiec. Aby polski pośrednik pracy mógł podjąć się legalnego wypożyczania pracowników do Niemiec, musi spełniać dokładnie takie same przesłanki prawne jak każda inna niemiecka firma z branży Zeitarbeit oraz musi uzyskać niemieckie zezwolenia, które posiadają wszystkie niemieckie Agencje Pracy. Bez niemieckiego certyfikatu dla agencji pracy oddelegowanie pracowników  na terenie Niemiec jest niemożliwe, a wszelkie próby obejścia obowiązku certyfikacji są karane. Wysokość nakładanej kary na Agencję działającą nielegalnie to nawet 30.000 EUR § 23 AEntG. Niemiecki ustawodawca wprowadził obowiązek certyfikowania działalności zagranicznych(w tym polskich) agencji pracy między innymi w tym celu, aby pracownicy trafiający na niemiecki rynek pracy byli wynagradzani według stawek płacowych obowiązujących w Niemczech. W szczególności niemieckiemu ustawodawcy chodzi o zachowanie stawek wynagrodzenia minimalnego i jednoczesne uniknięcie stosowania płac dumpingowych przez zagraniczne firmy, w szczególności przez firmy pochodzące z krajów Europy Wschodniej.

Warto podkreślić, iż MR JOB działa zgodnie z określonymi ściśle przepisami o Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych w Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, iż Pracownik musi mieć zawartą umowę o pracę lub umowę zlecenie, ponadto Pracownik przynajmniej jeden miesiąc przed delegowaniem musi podlegać polskiemu ustawodawstwu tzn. musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub posiadać ubezpieczenie z innego tytułu.

Po stronie Pracodawcy, który deleguje pracowników do innego państwa członkowskiego leży  z kolei obowiązek prowadzenia tzw. znacznej części działalności w miejscu swojej siedziby. Istotne jest miejsce rekrutacji pracowników, zawieranie większości umów z Klientami, czy też limit min. 25% obrotów z działalności krajowej.
Pracownik delegowany musi również mieć świadomość, że może być delegowany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, aczkolwiek jest to okres tymczasowy. Jeżeli praca tego pracownika jest przedłużona, to wówczas w grę wchodzi zawarcie tzw. porozumienia wyjątkowego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Trzeba tu dodać, że jeżeli przerwa w okresie zatrudnienia wykonywania pracy pracownika za granicą będzie wynosiła co najmniej 2 miesiące, czyli pracownik wróci do kraju, gdzie ma siedzibę pracodawca, to wówczas może być ponownie delegowany na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może odmówić wystawienia zaświadczenia o podleganiu polskiemu ustawodawstwu czyli formularza A1.

Informacje na temat formularza A1, znajdą Państwo : Tutaj

Sprawdź bieżące ogłoszenia