Realizowane projekty UE

Efektywna nauka – szansą na lepsze jutro

Głównym celem realizowanego projektu „Efektywna nauka – szansą na lepsze jutro” jest udzielenie wsparcia 216 osobom bezrobotnym oraz zatrudnionym z terenu woj. dolnośląskiego, w zakresie nauki języków obcych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


pic-unia-1


PO IG – Działanie 6.1. Paszport do eksportu

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 

Głównym celem projektu „Paszport do eksportu” jest ułatwienie wejścia firmy na rynek niemiecki oraz wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Projekt przyczynia się do zwiększenia udziału sprzedaży usług MR JOB na rynku zewnętrznym w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa. Dodatkowo, realizacja projektu promuje polską markę na rynku zagranicznym.

Projekt realizowany w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

pic-unia-11_2