O firmie

Stowarzyszenia

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej jest członkiem elitarnego Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Aktywne członkostwo w stowarzyszeniach branżowych jest dowodem naszego ukierunkowania na ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług oraz dbałość o najwyższe standardy obsługi klientów.


Sekcja Agencji Pracy Tymczasowej

Jako członek Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej, MR JOB aktywnie oddziaływuje na kształtowanie działalności Agencji Zatrudnienia w Polsce.

ZOBACZ DOKUMENT

SAZ

Celem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest kreowanie właściwego kierunku rozwoju branży, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa. Członkowie SAZ zobligowani są do funkcjonowania zgodnie z Kodeksem Etyki, który gwarantuje przestrzeganie przepisów prawa.Das Ziel des Verbandes der Arbeitsagenturen ist es, die Entwicklung der Branche gemäß den Erfordernissen der Wirtschaft und den Rechtsvorschriften in die richtigen Bahnen […]

ZOBACZ DOKUMENT

NPCC – Norwegia

Jesteśmy członkiem Norwesko-Polskiej Izby Gospodarczej (NPCC- Norwegian Polish Chamber of Commerce), która jest pozarządową organizacją non-profit założoną i reprezentowaną przez środowiska biznesowe związane z Norwegią i Polską. Głównym celem Izby jest stanowienie platformy zrzeszającej norweskie i polskie podmioty zainteresowane działaniem na dwóch rynkach oraz promocja bilateralnych stosunków gospodarczych między Norwegią i Polską.

ZOBACZ DOKUMENT

OKAP

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy to stowarzyszenie stojące na straży przestrzegania prawa i zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług w trosce o pozytywny wizerunek branży agencji pracy.

ZOBACZ DOKUMENT


Certyfikaty

Niżej przedstawione certyfikaty są efektem konsekwentnej pracy nad doskonaleniem usług i efektywności współpracy z Klientami oraz działalności opartej na klarownych zasadach i etyce biznesowej.


Posiadanie zezwolenia Arbeitnehmerüberlassung dla MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. jest gwarancją pewnego, efektywnego i legalnego delegowania pracowników do Niemiec. Certyfikat ten określa stosunki prawne między osobą zatrudnianą, jej pracodawcą i firmą, w ramach której wykonuje swoją pracę.Dank der Arbeitnehmerüberlassungsbescheinigung können wir Arbeitnehmer effektiv und legal nach Deutschland entsenden. In diesem Zertifikat sind […]

ZOBACZ DOKUMENT

D-U-N-S jest dziewięciocyfrowym numerem identyfikacyjnym, nadawanym firmom działającym na całym świecie, który stał się międzynarodowym standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych łącznie z Rządem USA i Australii. D-U-N-S ist eine neunstellige Nummer zur eindeutigen Identifikation von Unternehmen, die sich  inzwischen als internationaler Standard etabliert hat und durch über […]

ZOBACZ DOKUMENT

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.Свідоцтво про включення організації до реєстру організацій агентств з працевлаштування –  ТОВ MR JOB Агенція Праці Тимчасової

ZOBACZ DOKUMENT

Certyfikat potwierdzający wpis do rejestru Agencji Pośrednictwa Pracy (Bemanningsforetak) prowadzonym przez Norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Wpis do  rejestru jest obowiązkowy dla wszystkich firm, które legalnie delegują i użyczają pracowników na terenie Norwegii.

ZOBACZ DOKUMENT


GoWork.pl