O firmie

Stowarzyszenia

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej jest członkiem elitarnego Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Aktywne członkostwo w stowarzyszeniach branżowych jest dowodem naszego ukierunkowania na ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług oraz dbałość o najwyższe standardy obsługi klientów.


AHK Polska

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Od lat działa na rzecz wspierania polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, stojąc na straży najwyższych standardów etycznych i biznesowych.

ZOBACZ DOKUMENT

Sekcja Agencji Pracy Tymczasowej

Jako członek Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej, MR JOB aktywnie oddziaływuje na kształtowanie działalności Agencji Zatrudnienia w Polsce.

ZOBACZ DOKUMENT

SAZ

Celem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest kreowanie właściwego kierunku rozwoju branży, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa. Członkowie SAZ zobligowani są do funkcjonowania zgodnie z Kodeksem Etyki, który gwarantuje przestrzeganie przepisów prawa.

ZOBACZ DOKUMENT

NPCC – Norwegia

Jesteśmy członkiem Norwesko-Polskiej Izby Gospodarczej (NPCC- Norwegian Polish Chamber of Commerce), która jest pozarządową organizacją non-profit założoną i reprezentowaną przez środowiska biznesowe związane z Norwegią i Polską. Głównym celem Izby jest stanowienie platformy zrzeszającej norweskie i polskie podmioty zainteresowane działaniem na dwóch rynkach oraz promocja bilateralnych stosunków gospodarczych między Norwegią i Polską.

ZOBACZ DOKUMENT

OKAP

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy to stowarzyszenie stojące na straży przestrzegania prawa i zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług w trosce o pozytywny wizerunek branży agencji pracy.


Certyfikaty

Niżej przedstawione certyfikaty są efektem konsekwentnej pracy nad doskonaleniem usług i efektywności współpracy z Klientami oraz działalności opartej na klarownych zasadach i etyce biznesowej.


Posiadanie zezwolenia Arbeitnehmerüberlassung dla MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. jest gwarancją pewnego, efektywnego i legalnego delegowania pracowników do Niemiec. Certyfikat ten określa stosunki prawne między osobą zatrudnianą, jej pracodawcą i firmą, w ramach której wykonuje swoją pracę.

ZOBACZ DOKUMENT

D-U-N-S jest dziewięciocyfrowym numerem identyfikacyjnym, nadawanym firmom działającym na całym świecie, który stał się międzynarodowym standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych łącznie z Rządem USA i Australii.

ZOBACZ DOKUMENT

Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.

ZOBACZ DOKUMENT

Certyfikat potwierdzający wpis do rejestru Agencji Pośrednictwa Pracy (Bemanningsforetak) prowadzonym przez Norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet). Wpis do  rejestru jest obowiązkowy dla wszystkich firm, które legalnie delegują i użyczają pracowników na terenie Norwegii.

ZOBACZ DOKUMENT


GoWork.pl