Raport: Badania satysfakcji pracowników MR JOB pracujących w Polsce 2021

Ocena satysfakcji pracowników MR JOB to cykliczne badania, przeprowadzane przez naszą firmą wśród osób zatrudnionych m.in. do pracy w Polsce – w tym pracowników z Ukrainy. Głównym celem badań satysfakcji jest poznanie opinii pracowników na temat współpracy, oceny poszczególnych jej aspektów oraz ogólnej oferty MR JOB. Badania satysfakcji umożliwiają nam bliższe poznanie pracowników MR JOB, a dzięki temu jeszcze lepsze dopasowywanie się do ich potrzeb i oczekiwań – zwiększając komfort codziennej pracy.

W roku 2021, badania satysfakcji pracowników MR JOB obejmowały zarówno pracowników polskich, jak i pracowników m.in. z Ukrainy – pracujących w Polsce, w przedsiębiorstwach w Legnicy i okolicach. Badanie przeprowadzane było w terminie od 26 lipca do 2 sierpnia 2021. Miało formę ankiety, przesyłanej zarówno bezpośrednio do pracowników, jak i dostępnej do wypełnienia w naszym biurze rekrutacyjnym w Legnicy. Badanie obejmowało trzy aspekty: ocenę pracy w Polsce, ocenę procesu rekrutacji i zatrudnienia w MR JOB oraz ocenę współpracy z MR JOB. Ostatecznie, w badaniu udział wzięło 136 pracowników – 61 pracowników polskich oraz 75 pracowników-obcokrajowców. Pracownicy różnili się stażem pracy w MR JOB oraz wiekiem. Wśród pracowników z Polski przeważali pracownicy w wieku od 18 do 25 lat. A wśród pracowników z Ukrainy, największy procent stanowili pracownicy w grupie wiekowej 26-35 oraz 36-45, ze stażem pracy w MR JOB od 7 do 12 miesięcy. Ponadto, wśród pracowników-obcokrajowców, którzy przyjechali do pracy, 64% wyraziło chęć pozostania w Polsce na stałe. Największy procent odpowiedzi w badaniu stanowili pracownicy na stanowiskach pracownika produkcji oraz montażysty.

Badanie satysfakcji i ocena pracy z MRJOB przez pracowników z Polski i z Ukrainy

W tegorocznych badaniach satysfakcji pracowników MR JOB pracujących w Polsce, jednym z głównych obszarów badań była ocena miejsca pracy m.in. w przedsiębiorstwach w Legnicy. Wśród pracowników z Polski i z Ukrainy, miejsce pracy ocenione zostało jednakowo – na średnią oceną 4,6 z 5. Identycznie oceniono również kontakt z kierownikiem w miejscu pracy i była to ocena 4,7 z 5. Pracownicy z Ukrainy zostali również zapytani o rozumienie poleceń w języku polskim wydawanych przez przełożonego – i 96% potwierdziło, że w pełni je rozumie. Dodatkowo, 76% pracowników z Ukrainy zadeklarowało chęć nauki języka polskiego, a 22% pracowników-obcokrajowców wskazało, że znają już język polski na poziomie dobrym. W trakcie badań satysfakcji oceniany był również codzienny kontakt ze współpracownikami w trakcie pracy. Polscy pracownicy ocenili go na 4,5 z 5, a pracownicy Ukrainy na 4,7 z 5.

Ocena miejsca pracy przez pracowników MRJOB z Polski i z Ukrainy wykonujących pracę w Polsce

Kolejnym badanym aspektem był ocena procesu rekrutacji w MR JOB. Wśród pracowników z Polski, wykonujących pracę m.in. w Legnicy, proces rekrutacyjny oceniony został na 4,6 z 5. Ponadto, 96% oceniło sposób przedstawienia warunków pracy w trakcie rekrutacji jako zrozumiały, a 100% przyznało, że wszystkie dokumenty do zatrudnienia uzyskali w terminie. Pracownicy z Ukrainy cały proces rekrutacji do pracy w Polsce z MR JOB ocenili na 4,7 z 5. Wszyscy obcokrajowcy czyli 100% uznali rekrutację za zrozumiałą. A 97% przyznało, że umowę oraz dokumenty przed zatrudnieniem otrzymali punktualnie.

Ocena rekrutacji przez pracowników MRJOB z Polski i z Ukrainy wykonujących pracę w Polsce

W trakcie badań satysfakcji, istotnym obszarem była również ocena współpracy z MR JOB przez pracowników w Polsce – a w tym m.in. ocena kontaktu z naszą agencją, terminowości wydawania zaświadczeń czy wysokości i punktualności wynagrodzenia. Jednym z filarów codziennego kontaktu z pracownikami jest dedykowany Opiekun MR JOB – to właśnie on wspiera pracownika każdego dnia, prowadzi proces rekrutacji i zatrudniania oraz pomaga m.in. pracownikom z Ukrainy w znalezieniu zakwaterowanie. Nasi polscy pracownicy ocenili kontakt z opiekunem MR JOB na średnią ocenę 4,7 z 5. Podczas gdy obcokrajowcy, pracujący w Polsce z MR JOB, ocenili go na 4,8 z 5. Zadowolenie z kontaktu z naszymi pracownikami, widoczne było również w odpowiedziach otwartych. Jak napisał jeden ankietowanych:

(…) pracownicy (MR JOB) są profesjonalistami zaangażowanymi w relacje z pracownikami, interesują się ich losem i służą pomocą w każdej potrzebie.

Ponadto, nasi pracownicy oceniali terminowość uzyskiwania zaświadczeń w trakcie współpracy z MR JOB. Wśród pracowników z Polski, 100% osób wnioskujących o dokumenty, otrzymało je na czas. A wśród pracowników z Ukrainy, 98% przyznało, że otrzymało zaświadczenia terminowo, jeśli o nie wnioskowało.

Ocena kontaktu z MRJOB przez pracowników z Polski i z Ukrainy wykonujących pracę w Polsce

W badaniach satysfakcji 2021, analizowanym aspektem była także opinia naszych pracowników na temat wynagrodzeń w MR JOB. Równe 100% czyli wszyscy pracownicy w Polsce przyznali, że wynagrodzenie otrzymują na czas. Dodatkowo, 85% polskich pracowników oraz 93% pracowników z Ukrainy uznało wysokość wynagrodzenia za satysfakcjonującą w stosunku do ofert innych agencji.

Ocena wynagrodzenia przez pracowników MRJOB z Polski i z Ukrainy wykonujących pracę w Polsce

Warto podkreślić, że ostatecznie 91% polskich pracowników oraz 94% pracowników z Ukrainy poleciłoby pracę z MR JOB w Polsce! Oznacza to, że 9 na 10 pracowników w Polsce poleciłoby znajomym współpracę z nami. Jest to bardzo dobra wiadomość, która wskazuje na zadowolenie pracowników MR JOB z oferowanych przez nas usług. Potwierdzają to również opinie pracowników w pytaniu otwartym. Cytując naszych pracowników:

Jak na razie wszystko jest rewelacyjnie.

MR JOB ma bardzo dobra ofertę, pracownicy są profesjonalistami zaangażowanymi w relacje z pracownikami, interesują się ich losem i służą pomocą w każdej potrzebie. Współpraca przebiega bez zastrzeżeń a wręcz może być wzorem dla innych agencji pracy.

Na ten moment nie widzę nic do poprawy. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy.

Oceniam współpracę bardzo dobrze i profesjonalnie.

Opinie na temat pracy w Polsce z MRJOB wśród pracowników z Polski i z Ukrainy

Badania satysfakcji pracowników MR JOB wśród osób zatrudnionych do pracy w Polsce to niepowtarzalna szansa na poznanie opinii naszych pracowników na temat naszej codziennej współpracy. Badania stanowią podstawę do kolejnych działań – pozwalając nam dopasowywać się do potrzeb i oczekiwań osób zatrudnionych w agencji MR JOB. Tegoroczne badania również umożliwiły nam podjęcie nowych działań, mających na celu zapewnienie komfortowej pracy w Polsce dla naszych polskich pracowników oraz pracowników m.in. z Ukrainy.

Wszystkim pracownikom, jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu.

POBIERZ PEŁEN RAPORT KLIKAJĄC TUTAJ

Więcej informacji i opinii na temat pracy w Polsce z MR JOB m.in. w Legnicy i okolicach, znajdziesz w naszym cyklu wywiadów z pracownikami #ludzieMRJOB – kliknij tutaj!

Szukasz pracowników do pracy w Polsce? Skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo pod adresem: zapytania@mrjob.pl.