Dla pracowników

Proces rekrutacyjny DE

Zachęcamy do zapoznania się z Procesem Rekrutacyjnym dedykowanym dla Kandydatów zamierzających aplikować do pracy na terenie Niemiec. 

 • 1
  Przesłanie CV drogą e-mailową lub poprzez formularz online na stronie www.mrjob.pl
  Informacja zwrotna do Kandydata o otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych
 • 2
  Wstępna selekcja CV – model SITA W ramach tego etapu, kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
 • 3
  Pogłębiony wywiad telefoniczny Celem jest weryfikacja i uzupełnienie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę weryfikującą znajomość języka niemieckiego.
  Informacja zwrotna do Kandydata nt. pogłębionego wywiadu
 • 4
  Rozmowa telefoniczna – weryfikacja znajomości języka niemieckiego. Na tym etapie Konsultant MR JOB sprawdza znajomość języka niemieckiego ogólnego oraz branżowego Kandydata.
  Informacja zwrotna do Kandydata nt. znajomości języka obcego
 • 5
  Kontakt z wybranymi Kandydatami Konsultant MR JOB kontaktuje się z Kandydatami, którzy przeszli pozytywnie poszczególne etapy. Celem kontaktu jest przedstawienie warunków współpracy.
 • 6
  Podjęcie decyzji o zatrudnieniu Profil Kandydata chętnego do podjęcia współpracy przesyłany jest do niemieckiego Kontrahenta.
  Informacja zwrotna do Kandydata informująca o decyzji Kontrahenta
 • 7
  Zatrudnienie W przypadku pozytywnej opinii Kontrahenta, ostatnim etapem jest przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP oraz skompletowania dokumentacji kadrowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy. Dodatkowo, każda zatrudniana osoba otrzymuje ulotkę informacyjną dotyczącą zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, jak również ulotkę dotyczącą zwrotu kosztów podróży.

Sprawdź bieżące ogłoszenia