Na Rynku Pracy W Listopadzie

Pracodawcy zgłosili w listopadzie 55 tys. ofert pracy. To o 12% więcej niż przed rokiem - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 13,2%.

Wyzwania Na Rynku Pracy 2014

Wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłym roku mogą okazać się kluczowe dla kształtu polskiego rynku pracy w najbliższych latach. Czy obierzemy drogę zwiększania elastyczności, czy też zostaniemy w skostniałej strukturze, która będzie jedynie utrwaleniem obecnego, niewydolnego systemu? Czy pójdziemy drogą Niemiec, czy skończymy z ogromnym bezrobociem jak Hiszpania?

Młodzi, Do Roboty!

Nie możecie zmusić pracodawcy, żeby Was zatrudnił od razu po studiach za wysoką stawkę, oferując umowę na czas nieokreślony. Możecie narzekać na to i załamywać ręce i w wieku 30 lat żyć na łasce coraz starszych rodziców, albo - pogodzić się z tym, w jakich czasach żyjecie – mówi Artur Skiba, prezes zarządu Antal International.

Rząd Przyjął Reformę Urzędów Pracy

Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały przyjęty przez Radę Ministrów. Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reforma zakłada m.in. profilowanie pomocy dla bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia dla szukających pracy i wynagradzanie pracowników urzędów za osiągane wyniki.

Stopa Bezrobocia W UE Październik 2013 R.

Stopa bezrobocia dla 17 krajów ze strefy euro w październiku br. wyniosła 12,1%. i w porównaniu do września br. spadła o 0,1 punktu procentowego (z 12,2%). Wśród wszystkich 28 krajów członkowskich UE stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie (po korekcie) i wyniosła 10,9%. W obu strefach stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wynosiła odpowiednio 11,7% i 10,7%.

Sytuacja Na Rynku Pracy We Wrześniu

Liczba bezrobotnych w końcu września 2013 roku wyniosła 2 082,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca sierpnia 2013 roku spadła o 0,9 tys. osób. Nieznaczny spadek liczby bezrobotnych w wartościach bezwzględnych nie spowodował zmiany w wartościach względnych.

Stopa Bezrobocia W UE We Wrześniu 2013 R.

W strefie euro stopa bezrobocia we wrześniu 2013 r. pozostała na tym samym poziomie co w lipcu i wyniosła 12,2% (po korekcie). Również w całej UE stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia br. i wyniosła 11% (po korekcie). W obu strefach stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wynosiła odpowiednio 11,6% i 10,6%.

Wady I Zalety Pracy Tymczasowej

Wywiad z Janine N. Truitt - znanym w USA praktykiem branży HR. Pracuje na stanowisku Senior Human Resources Representative w Brookhaven National Laboratory, gdzie skupia się na usprawnianiu procesów rekrutacji i systemach wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi.