Dla pracowników

Informacje

Wypełniając poniższy formularz, otrzymają Państwo profesjonalny dokument CV, w formacie .pdf, ułatwiający prawidłowe składanie aplikacji o pracę.

*Pole wymagane

Dane personalne

Podaj imię

Podaj nazwisko

Podaj datę urodzenia

Podaj email

Podaj numer telefonu

* Zdjęcie nie może przekraczać 120 kb i musi być zapisane w formacie graficznym .jpg lub .gif . Nazwa zdjęcia powinna zawierać nazwisko nadawcy (bez polskich liter, spacji i znaków specjalnych).


Dane adresowe

-

Wykształcenie


Kursy i certyfikaty


Doświadczenie zawodowe

-

Języki obce


Zainteresowania


Informacje dodatkowe

Podaj termin swojej dyspozycyjności. W przypadku prac dorywczych, napisz dni/godziny w których chciałbyś pracować

Podaj obsługiwane przez ciebie programy oraz poziom umięjętności.

Proszę wyrazić zgodę


Sprawdź, czy wszystkie pola są wypełnione