Dla Pracodawców

Pracownicy na okres próbny

Zatrudnianie pracowników na okres próbny pozwala na sprawdzenie ich kompetencji w praktyce oraz uzyskanie pewności wyboru odpowiedniej osoby do pracy na danym stanowisku.

Czas, przeznaczony na sprawdzenie się w nowej roli zawodowej, umożliwia kandydatom wypracowanie większej efektywności oraz udowodnienie swojej przydatności dla nowego pracodawcy.

Pracodawca może wynająć pracownika od Agencji Pracy Tymczasowej na okres próbny, który wynosi minimum 3 miesiące. Po tym czasie ma on możliwość zatrudnienia tej osoby na stałe bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki efektywności procesu rekrutacyjnego, usługa ta pozwala firmom minimalizować efekt fluktuacji w pierwszych miesiącach zatrudnienia nowych pracowników. Zastosowanie zatrudniania osób na okres próbny może okazać się szczególnie korzystne w przypadkach wdrażania nowych projektów w przedsiębiorstwach. Umożliwia ono pracodawcom zbudowanie zespołu kompetentnych i doświadczonych pracowników, dostosowanych do struktury i kultury organizacji.

Zalety wynikające z korzystania z pracowników zatrudnionych na okres próbny:

  • ograniczenie kosztów nieefektywnej rekrutacji, wiążących się m.in. z koniecznością zwalniania pracowników;
  • gwarancja skutecznego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez profesjonalny zespół z ramienia MR JOB, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych;
  • możliwość sprawdzenia pracownika przed zatrudnieniem na stałe;
  • możliwość stosowania krótszych umów niż wynika to z Kodeksu Pracy;
  • krótki okres wypowiedzenia umowy.