Seminarium Norwesko-Polskiej Izby Gospodarczej w Oslo.

Dnia 16 listopada w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo odbyło się Wielosektorowe Seminarium Biznesowe organizowane przez Norwesko-Polską Izbę Gospodarczą (NPCC). Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w seminarium i zaprezentowania naszej firmy. Poza nami wystąpiło jeszcze 15-nastu innych przedstawicieli firm z Norwegii i Polski. Byli to reprezentanci różnych sektorów, między innymi: energetyki, budownictwa, ropy i gazu, […]

Praca tymczasowa – obecne tendencje

Praca tymczasowa daje firmom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Bez tak elastycznych form zatrudnienia polska gospodarka nie mogłaby się rozwijać w odpowiednim tempie. Firmy nie mogłyby reagować na sezonowość w swojej branży.  Problemy pojawiałyby się przy nowych zamówieniach i projektach.  Ich  krótkie terminy realizacji byłyby nie możliwe do spełnienia, a co za […]

Outsourcing pracowniczy, a agencje pracy tymczasowej. Różnica jest znacząca.

Zastanawiając się pomiędzy Outsourcingiem pracowniczym, a Agencją Pracy Tymczasowej, trzeba wiedzieć o jednym – różnica jest znacząca.  Podstawowym istotnym kryterium jest różnica w regulacji. W ramach agencji pracy tymczasowej działalność jest regulowana – agencja musi posiadać certyfikat. W ramach outsourcingu działalność nie jest regulowana.  Podległość pracownika  W ramach agencji pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy tymczasowe, wykonuje pracę […]

Raport- badania satysfakcji pracowników delegowanych MRJOB

W   miesiącu  lipcu, przeprowadzone zostały badania satysfakcji pracowników MRJOB delegowanych do pracy na terenie Niemiec. W badaniu wzięli udział aktualnie zatrudnieni pracownicy MR JOB, pracujący u pracodawcy użytkownika w NiemczechAnkieta zawierała 30 pytań – były to pytania otwarte, zamknięte oraz półotwarte. Badanymi obszarami były obszary związane z firmą zarówno przed jak i w trakcie zatrudnienia. […]

Bezrobocie w czerwcu 5,9%

W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom – poniżej miliona osób  (osiągając  tym samym wartość 969 tys. osób). Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do 5,9 proc. z 6,1 proc w maju – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 7 proc. „Czerwiec to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. W urzędach […]

Pracodawca użytkownik, a przetwarzanie danych osobowych

Prcodawca użytkownik musi upoważnić pracownika tymczasowego do przetwarzania danych osobowych GIODO WYJAŚNIA: Agencja pracy tymczasowej kieruje pracowników do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W trakcie wykonywania pracy pracownicy tymczasowi otrzymują dostęp do baz danych pracodawcy użytkownika zawierających dane osobowe. Który z administratorów danych powinien wydać pracownikowi tymczasowemu upoważnienie do przetwarzania danych […]

Praca sezonowa – na co należy zwrócić uwagę

Sezon na pracę dorywczą rozpoczął się na dobre – MR JOB ostrzega przed pułapkami, które mogą spotkać osoby chcące rozpocząć pracę w tym okresie. Podstawową kwestią jest sformalizowanie zatrudnienia, czyli podpisanie umowy. Jeżeli pracodawca nie chce podpisać umowy lub odwleka moment jej podpisania, powinno to być sygnałem ostrzegawczym dla pracownika. Zgodnie z przepisami umowa o pracę ma […]

Bezrobocie w maju 6,1%

stopa bezrobocia maj -praca
Kolejny rekord. Takiej sytuacji na rynku pracy nie było od lat! Stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1% – wynika z szacunków MRPiPS. Spadek  odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w maju br. wyniosła nieco ponad 1 mln osób i w porównaniu z kwietniem […]