Dla Pracodawców

Delegowanie pracowników

MR JOB od lat współpracuje z przedstawicielami niemieckiego rynku pracy, świadcząc usługi delegowania pracowników do przedsiębiorstw wielu różnych branż.

Posiadanie pozwolenia na użyczanie pracowników – tzw. Arbeitnehmerueberlassungserlaubnis, stanowi potwierdzenie tego, że MR JOB jest firmą stabilną finansowo, realizującą swoje usługi z pełnym poszanowaniem prawa, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim współpracującym stronom.

Kompleksowy proces delegowania pracowników obejmuje:

  • obsługę Kontrahenta przez dedykowanego przedstawiciela MR JOB, odpowiedzialnego za realizację zamówienia i stałą opiekę nad efektywną współpracą między Pracodawcą, Agencją i pracownikami;
  • rekrutację pracowników, obsługę kadrowo-płacową oraz opiekę prowadzoną przez biuro w Polsce;
  • organizację zakwaterowania dla pracowników oddelegowanych.

Na rynku niemieckim wyróżnia nas indywidualne podejście do Klienta. Dostosowujemy charakter współpracy do oczekiwań naszych Partnerów, zgodnie z następującymi wytycznymi:

  • zrozumienie i priorytetowe traktowanie potrzeb Kontrahenta, połączone z terminową realizacją odpowiednio dopasowanych usług;
  • dostępność dedykowanego przedstawiciela MR JOB, umożliwiająca szybką reakcję na zapytania Klienta;
  • profesjonalna obsługa Kontrahenta, gwarantowana przez doświadczenie konsultantów MR JOB w zakresie delegowania pracowników.

Organizując zasoby personalne we współpracy z MR JOB Kontrahent zyskuje:

  • wykwalifikowanych pracowników – osoby oddelegowane posiadają wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie;
  • stabilny, zmotywowany zespół – wynagrodzenie pracowników wyższe od stawek minimalnych oraz komfortowe zakwaterowanie wpływają pozytywnie na niski poziom rotacji oraz wysoką motywację zatrudnionych osób;
  • wysoką efektywność oraz terminowość wykonywania prac – wykwalifikowani, odpowiednio zmotywowani pracownicy, wykazują sumienność i zaangażowanie.