Dla Pracodawców

Legalność i bezpieczeństwo zatrudnienia

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. jako legalny pracodawca posiada zezwolenie Arbeitnehmerüberlassung. Jest to gwarancja pewnego, efektywnego i legalnego delegowania pracowników do Niemiec.

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. jako legalny pracodawca posiada zezwolenie Arbeitnehmerüberlassung. Jest to gwarancja pewnego, efektywnego i legalnego delegowania pracowników do Niemiec. Certyfikat ten stanowi niepodważalny dowód legalności i bezpieczeństwa naszych pracowników i kontrahentów, dlatego tak istotne jest dla nas upowszechnianie idei legalnego zatrudnienia wśród naszych Kontrahentów.

Praca na czarno,  nielegalne zatrudnienie jak również nieprzestrzeganie Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) oraz nie przestrzeganie Arbeitneheruberlassungsgesetz (AUG) mogą być zgodnie z §23 AEntG traktowane jako wykroczenie i może wiązać się z tym m.in.:

  • Nałożenie kary w wysokości do 500.000 Euro.
  • Tymczasowe wyłączenie z możliwości uczestnictwa w przetargach w przypadku kary m.in. 2500 Euro,
  • Kary w kwocie wyższej niż 200 Euro nanoszone są do rejestru przedsiębiorców,

Powyższe kary dotyczą firm współpracujących z nielegalnymi Agencjami Pracy jak również samych Agencji Pracy , które świadczą usługi nielegalnie.

Więcej informacji : źródło ZOLL DE

Z MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. nasi Kontrahenci mogą czuć się pewnie i bezpiecznie !

  • MR JOB posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na użyczanie pracowników
  • Pisemnie gwarantujemy naszym Kontrahentom, że nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodne z przepisami,
  • Nasi pracownicy otrzymują dwujęzyczne umowy o pracę,
  • MR JOB działa zgodnie z przepisami o Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych w Państwach Unii Europejskiej,
  • Pracownicy otrzymują od  MR JOB potwierdzenie ubezpieczenia w Polsce w postaci wymaganego druku A1,