Nowy Rok 2015

W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem chcemy podziękować Państwu  za dotychczasową współpracę oraz  życzyć wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Coraz więcej miejsc pracy w agencjach zatrudnienia

W trzecim kwartale 2014 roku agencje członkowskie PFHR zatrudniły łącznie 124 tys. pracowników tymczasowych, co w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku daje nam wzrost na poziomie 12,55%. Liczba etatów na których zostali zatrudnieni wyniosła 60 tys. (wzrost rok do roku 10%) co oznacza, że każdy pracownik w trzecim kwartale 2014 r. przepracował […]

Stopa bezrobocia w listopadzie 11,4 proc.

W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad jedną piątą więcej niż przed rokiem. Tak dobrego wyniku nie było od wybuchu kryzysu w 2008 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada wyniosła 11,4 proc. W porównaniu do listopada ubiegłego roku była mniejsza o 1,8 pkt. proc. […]

Ile będą ważne wstępne badania lekarskie od 2015 roku ?

Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddawać się badaniom lekarskim. Co ważne, od 2015 r. będą one ważne także przy zmianie pracodawcy, o ile warunki zatrudnienia na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim. Etatowy pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku i w związku […]

Spotkania w MPiPS dot. zmian prawnych w zakresie pracy tymczasowej

W listopadzie odbyły się dwa spotkania w czasie których Partnerzy Społeczni dyskutowali nad możliwościami dotyczącymi zmian w zakresie funkcjonowania branży pracy tymczasowej w Polsce. Swoje postulaty przedstawili: Państwowa Inspekcja Pracy, NSZZ Solidarność oraz Polskie Forum HR wspólnie z Konfederacja Lewiatan, SAZ oraz OKAP. Kolejne spotkanie w tej sprawie już w grudniu. Zapraszamy do zapoznania się […]

Jesienny spadek bezrobocia

W październiku liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 36 tys. osób – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Tak dobrego roku nie było od 6 lat. W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 1 786 tys. osób. W ciągu miesiąca ich liczba spadła o […]

Delegowanie – lepsza strona pracy w sektorze medycznym za granicą

Delegowanie pracowników to drugi najpopularniejszy obok emigracji sposób na pracę za granicą. W UE jest ok. 1 ml pracowników delegowanych. Większość z nich, bo ok. 340 tys., pochodzi z Polski. Obecnie delegowanie wdrażane jest w placówkach medycznych w kraju, bo coraz mocniej odczuwalne są skutki emigracji. Największe zainteresowanie delegowaniem jest wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych […]

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. – kto nabędzie do niego prawo ?

Od 1 stycznia 2015 r. po raz pierwszy wprowadzono w Niemczech minimalne wynagrodzenie, które będzie wynosić 8,50 euro brutto za godzinę. Minimum płacowe trzeba zapewnić też pracownikom oddelegowanym, przy czym nie będzie ono dotyczyć m.in. praktykantów i osób długotrwale bezrobotnych – przez okres 6 miesięcy oraz pracowników, których wynagrodzenie ustalają układy zbiorowe pracy – do […]

Rozwój Outsourcingu Usług Personalnych W Polsce

Rynek pracy podlega częstym transformacjom. Duża konkurencyjność oraz zmienność rynku pracy specjalistów i menedżerów sprawia, że firmy w Polsce szukają wsparcia realizowanych procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Czynniki te wpływają również na wzrost zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia. Praca tymczasowa, zatrudnienie zewnętrzne, korzystanie z usług profesjonalnych firm rekrutacyjnych stało się dla wielu firm naturalnym stałym elementem polityki HR.