Jak wygląda proces rekrutacji w przypadku pracy tymczasowej?

Rekrutacja pracownika to czasochłonny i wymagający proces, zwłaszcza w przypadku niektórych specjalistów. Sam proces rekrutacyjny prowadzony za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, nieco różni się od standardowej, bezpośredniej formy rekrutacji. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak wygląda i co od zaplecza kryje się pod poszczególnymi etapami. Proces rekrutacji pracownika tymczasowego może różnić się również między agencjami pracy tymczasowej, jednak co do zasady zawsze składa się z kilku podstawowych kroków.

Na początku warto wiedzieć, że jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu rekrutacyjnego agencja pracy otrzymuje od przyszłego pracodawcy użytkownika dokument z określeniem potrzeb i wymagań, dotyczących pracowników tymczasowych na dane stanowisko, bądź grupę stanowisk. Określa się zapotrzebowanie ilościowe, umiejętności, doświadczenie, ilość godzin pracy i inne istotne aspekty dotyczące wymagań, wraz ze szczegółowym opisem obowiązków i warunków pracy.

Kolejnym etapem jest stworzenie ogłoszenia o pracę:

Agencja pracy publikuje ogłoszenie rekrutacyjne w mediach własnych, takich jak strona www, gdzie na bieżąco aktualizuje swoje oferty pracy. Ogłoszenia o pracę publikowane są także na profilach własnych w mediach społecznościowych. Agencje zwyczajowo wspierają zasięg swoich ogłoszeń na różnych platformach, takich jak portale pracy, czy serwisy z ogłoszeniami. Ogłoszenie zawiera informacje dotyczące wymagań pracy, terminu zatrudnienia, wynagrodzenia, godzin pracy, doświadczenia i wymaganych uprawnień.

Rekrutacja:

Kandydaci składają swoje aplikacje w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. W przypadku pracy tymczasowej, z reguły nie są wymagane listy motywacyjne. Większość aplikacji opiera się na przesłaniu CV, a w przypadku stanowisk dla specjalistów, wymagane jest dostarczenie stosownych uprawnień, np. uprawnienia elektryka, spawacza, bądź operatora specjalistycznych urządzeń.

Na podstawie zgłoszeń dokonuje się selekcji kandydatów. Może to obejmować przeprowadzenie rozmów telefonicznych, wideokonferencji lub osobistych spotkań, a także testów kompetencyjnych- w zależności od preferencji i potrzeb pracodawcy użytkownika. Agencja pracy tymczasowej na tym etapie dokonuje wstępnej selekcji kandydatów, po czym przedstawia swoje propozycje klientowi- pracodawcy użytkownikowi. który podejmuje ostateczną decyzję w kwestii wyboru konkretnego kandydata.

przemyślany proces rekrutacji zwiększa szanse na udaną współpracę

W procesie selekcji agencja bierze pod uwagę takie aspekty jak:

Doświadczenie zawodowe: Przeglądając CV, ważne jest sprawdzenie, czy kandydaci posiadają doświadczenie zwracając uwagę na konkretne stanowiska, obowiązki i umiejętności, które zdobyli w przeszłości. W przypadku stanowisk specjalistycznych pod uwagę brany jest staż pracy. W przypadku stanowisk na produkcji doświadczenie zazwyczaj nie jest wymagane, choć jest mile widziane.

Umiejętności techniczne: Bywa, że praca na produkcji wymaga specyficznych umiejętności technicznych. Przeglądając CV, agencja pracy tymczasowej sprawdza, czy kandydaci mają wymagane umiejętności, takie jak obsługa maszyn, narzędzi, czy znajomość podstawowych standardów bezpieczeństwa.

Dokładność i skrupulatność: W produkcji często istnieje potrzeba precyzyjnego i skrupulatnego wykonywania zadań. W CV agencja pracy szuka informacji dotyczących zdolności kandydatów do pracy w dokładny i systematyczny sposób. Tego typu analiza opiera się o staż pracy na podobnych stanowiskach, który może wskazywać, że kandydat jest odpowiednio przystosowany do wykonywania tego typu obowiązków.  Zdarza się również, że agencja prowadzi rożnego rodzaju testy manualne, lub testy kompetencyjne.

Motywacja i zaangażowanie: Ważne jest, aby sprawdzić, czy kandydaci są zainteresowani pracą na produkcji i czy mają odpowiednią motywację do wykonywania tego rodzaju pracy. Podobnie jak powyżej, agencja pracy tymczasowej opiera swoje wnioski o staż i doświadczenie na stanowiskach o podobnym profilu i pewną konsekwencję zatrudnienia w konkretnym obszarze.

Referencje i rekomendacje: Warto również zwrócić uwagę na referencje lub rekomendacje od poprzednich pracodawców. Mimo, że nie są konieczne, z pewnością uprawdopodobnią zatrudnienie danego kandydata. To może dostarczyć dodatkowych informacji na temat umiejętności i zaangażowania kandydatów.

Jeszcze przed zawarciem umowy o pracę tymczasową, agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają  zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wybór i zatrudnienie: Na podstawie oceny i selekcji dokonanej w poprzednich etapach procesu rekrutacji, agencja pracy tymczasowej dokonuje wyboru najlepszego kandydata  na etapie wstępnej selekcji. Ostateczna decyzja związana z wyborem danego kandydata należy do pracodawcy użytkownika, który zatwierdza przedstawione propozycje.

Onboarding: Po zatrudnieniu pracownik tymczasowy przechodzi przez proces onboardingu, który może obejmować zapoznanie z firmowymi procedurami, polityką wewnętrzną, szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i innych niezbędnych informacji na miejscu pracy.

Monitorowanie i wsparcie: Pracodawca lub agencja rekrutacyjna monitorują postęp i wydajność pracownika tymczasowego w trakcie jego zatrudnienia, zapewniając mu niezbędne wsparcie, odpowiadając na pytania, rozwiązując problemy i przygotowując wszelkie niezbędne dokumenty i zaświadczenia. Z perspektywy pracodawcy użytkownika niewątpliwą korzyścią jest przejęcie aspektów prawnych, administracyjnych i kadrowych oraz kosztów związanych z rekrutacją, podatkami oraz ubezpieczeniem. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: „Zatrudnienie pracowników z Polski- obowiązki pracodawcy” 

W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, należy pamiętać, iż agencja może zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę na czas określony w ustawie o pracy tymczasowej, tj.:

  • Okres ten nie może przekroczyć 18 miesięcy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Ten sam pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do tej samej firmy dopiero po przerwie trwającej co najmniej 18 miesięcy.
  • Łączny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Pracownik może kontynuować pracę bezpośrednio u Pracodawcy Użytkownika, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy bez dodatkowych opłat, bądź wcześniej na warunkach określonych w umowie.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej w Polsce, lub w Niemczech? Sprawdź nasze oferty pracy klikając tutaj.