Zatrudnianie pracowników z Polski – obowiązki pracodawcy

Rozważając zatrudnienie pracowników z Polski, warto pamiętać, że jest to zarówno ekonomiczna alternatywa na rynku pracy, jak i odpowiedzialność, ponieważ proces ten związanym jest z wieloma nowymi obowiązkami i wymaganiami wobec pracodawcy. Właśnie dlatego, MR JOB od lat wspiera niemieckich przedsiębiorców, oferując sprawdzonych i doświadczonych pracowników z Polski i świadcząc kompleksowe usługi ich delegowania.

Pracownicy z Polski obowiązki pracodawcy

Zatrudnianie pracowników z Polski to proces wieloetapowy, złożony z aspektów prawnych, administracyjnych oraz kadrowych. Kwestie prawne obejmują legalność pracy i odpowiedzialność za nią. Legalne zatrudnienie jest jednym z najważniejszych elementów pracy pracownika z Polski na terenie Niemiec.

Pracownicy z Polski odpowiedzialność

Pracodawca odpowiada za prawidłowość zatrudnienia oraz posiada pełną odpowiedzialność prawną przed Instytucjami Państwowymi takimi jak Zoll, Bundesagentur für Arbeit czy Urząd Skarbowy. Jednocześnie, sankcjom prawnym za nielegalną pracę w Niemczech, podlegają zarówno pracodawca, jak i pracownik z Polski – oboje ukarani mogą być wysokimi karami pieniężnymi, a nawet karą pozbawienia wolności. W czasie współpracy z Klientem, MR JOB dba o wszystkie kwestie prawne oraz przejmuje odpowiedzialność urzędową przed Instytucjami Państwowymi, oferując tym samym pełne bezpieczeństwo Kontrahentowi. Każdy pracownik MR JOB zatrudniony jest na przejrzystą umowę o pracę – nigdy nie stosowane są umowy zlecenia, umowy o działo, podwykonawstwa lub inne formy nie akceptowalne przez Bundesagentur für Arbeit. Dodatkowym potwierdzeniem legalności naszych pracowników jest certyfikat Arbeitnehmerüberlassung – otrzymany przez MR JOB na czas nieokreślony.

Aspekty administracyjne składają się z rekrutacji i zatrudnienia pracownika z Polski oraz opieki nad nim, wraz z zapewnieniem zakwaterowania i potencjalnego ubezpieczenia OC. Rekrutacja, ze względu na odległość dzielącą pracodawcę w Niemczech a kandydata, może być czasochłonna i wiązać się z dodatkowymi wydatkami. Również zatrudnianie obywatela Polski może okazać się problematyczne, w związku z barierą językową, stojącej na przeszkodzie owocnej współpracy. Cały proces administracyjny to dodatkowy koszt czasu, pieniędzy i oddelegowanych do nowych obowiązków pracowników. Warto pamiętać, że nowozatrudniony pracownik z Polski często potrzebuje wsparcia w trakcie trwania pracy na terenie Niemiec – wsparcia m.in. w sprawach urzędowych czy kwestii zakwaterowania. MR JOB oferuje profesjonalną rekrutację pracowników z Polski, wraz z ich późniejszym zatrudnieniem w agencji. Nad całym procesem, czuwa dedykowany dwujęzyczny opiekun MR JOB, odpowiedzialny za realizację zamówienia i oferujący wsparcie dla Klienta i pracownika. Dodatkowo, naszym oddelegowanym pracownikom zapewniamy i w pełni opłacamy komfortowe zakwaterowanie w Niemczech, dzięki temu są zawsze gotowi do pracy w wybranym przez Klienta terminie. Każdy z nich objęty jest również polisą OC, która chroni Klienta w razie potencjalnych szkód w miejscu pracy.

Ostatnią grupą obowiązków, związanych z zatrudnianiem pracowników z Polski są kwestie kadrowe czyli obsługa kadrowo płacowa, badania lekarskie i obowiązki narzucone przez wymogi BHP. Wymagają one odpowiedniej kadry, która poprowadzi pracownika przez proces zawarcia umowy i rozpoczęcia zatrudnienia, a następnie na bieżąco zajmie się kadrowymi aspektami jego pracy takimi jak comiesięczna wypłata wynagrodzeń czy rozliczenia czasowe. W trakcie współpracy z Klientem, MR JOB poprowadzi profesjonalną obsługę kadrowo płacową osoby oddelegowanej do pracy przez cały okres trwania zlecenia. Ponadto, zorganizuje badania w lekarskie w sprawdzonym gabinecie medycznym – ponosząc cały ich koszt.

Pracownicy z Polski z MR JOB podział obowiązków

W MR JOB, stawiamy na pełne zadowolenie i komfort naszych partnerów biznesowych – właśnie dlatego oferujemy kompleksową obsługę procesu zatrudniania pracowników z Polski oraz ich delegowania do pracy w Niemczech. Zajmiemy się etapami: od profesjonalnej rekrutacji, przez legalne zatrudnienie na sprawiedliwą umowę o pracę, aż do bieżącej obsługi pracownika w trakcie jego pracy na terenie Niemiec. W ostatecznym podziale obowiązków, po stronie Klienta pozostają jedynie obowiązki związane z wymogami BHP takie jak szkolenie oraz zapewnienie odpowiednich środków ochrony. Delegowanych przez nas pracowników z Polski cechuje doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje (określone przez Klienta) oraz zaangażowanie – dzięki przejrzystym warunkom pracy oraz wynagrodzeniu, które przewyższa stawki minimalne w branży. Stała opieka dwujęzycznego konsultanta pozwala na profesjonalną obsługę procesu oraz szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów na linii niemiecki pracodawca-użytkownik a pracownik. Ponadto, współpraca z MR JOB opiera się na przejrzystej wycenie, bez ukrytych lub zmieniających się kosztów usługi, co pozwala Klientom wyliczyć całościowy koszt nowego pracownika oraz zaplanować go w budżecie.

Wybierając MR JOB, wybierasz dobrego i wykwalifikowanego pracownika z Polski, bez nieprzewidywalnych kosztów jego obsługi, odpowiedzialności za nowe obowiązki i potencjalnych problemów. Współpracę z MR JOB cechuje efektywność, przejrzystość partnerstwa oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. I właśnie dlatego od lat świadczymy swoje usługi niemieckim przedsiębiorstwom z różnych branż! Więcej o korzyściach codziennej współpracy z MR JOB znajdą Państwo w naszym artykule: Dlaczego warto współpracować z MR JOB Agencją Pracy Tymczasowej z Polski?

Szukasz pracownika z Polski? Skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo pod adresem: anfrage@mrjob.pl.

Na terenie Niemiec obsługujemy branże takie jak:

  • Elektotechnik & Elektronik – branża elektryczna i elektroniczna,
  • Metallbranche – branża metalowa,
  • Maschinen und Anlagenbau – budowa maszyn,
  • Automatiesierungstechnik – automatyka,
  • Automobilbranche – branża motoryzacyjna,
  • Tischlerei – branża stolarska.

Zapraszamy również do przeczytania naszego Case study MR JOB: Gwarancja liczby pracowników z Polski oraz ciągłości ich zatrudnienia według zapotrzebowania klienta