Spotkania w MPiPS dot. zmian prawnych w zakresie pracy tymczasowej

W listopadzie odbyły się dwa spotkania w czasie których Partnerzy Społeczni dyskutowali nad możliwościami dotyczącymi zmian w zakresie funkcjonowania branży pracy tymczasowej w Polsce. Swoje postulaty przedstawili: Państwowa Inspekcja Pracy, NSZZ Solidarność oraz Polskie Forum HR wspólnie z Konfederacja Lewiatan, SAZ oraz OKAP. Kolejne spotkanie w tej sprawie już w grudniu.
Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami: PRACA_TYMCZASOWA_REKOMENDACJE