Rekrutacja i onboarding pracownika na przykładzie rekrutacji do struktur MR JOB

W świecie dynamicznego rozwoju, skuteczne zarządzanie pracownikami w organizacji staje się kluczowym czynnikiem determinującym sukces organizacji. Do najważniejszych procesów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi należy rekrutacja i onboarding. W poniższym artykule dowiesz się, jak powinna wyglądać dobrze przeprowadzona rekrutacja i jakie efekty przynosi proces onboardingu. Przybliżmy również case zatrudnienia do struktur MR JOB.

Rozmowa o pracę

Odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacji

Dobrze przeprowadzona rekrutacja to proces starannie zaplanowany i przeprowadzony zgodnie z określonymi standardami i procedurami. Kluczowe elementy, które składają się na skuteczną rekrutację obejmują: analizę potrzeb organizacji, opracowanie strategii rekrutacyjnej, promocję oferty pracy, selekcję kandydatów, a następnie dbałość o pozytywne doświadczenie kandydatów i zapewnienie im skutecznego onboardingu.

 1. Analiza potrzeb organizacji. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji ważne jest zrozumienie wymagań stanowiska oraz oczekiwań organizacji wobec potencjalnych kandydatów. Analiza ta pozwala na określenie profilu idealnego kandydata oraz precyzyjne opisanie celów rekrutacyjnych.
 2. Opracowanie strategii rekrutacyjnej. Na podstawie analizy potrzeb organizacji należy opracować plan działania, który uwzględnia kanały rekrutacyjne, narzędzia i metody selekcji oraz określa harmonogram działań.
 1. Promocja ofert pracy. Niesamowicie ważnym krokiem jest efektywne promowanie ofert pracy w odpowiednich kanałach komunikacji, takich jak: strony internetowe, portale rekrutacyjne, media społecznościowe czy sieci branżowe, aby dotrzeć do szerokiego kręgu potencjalnych kandydatów.
 1. Selekcja kandydatów. Proces selekcji powinien być starannie przeprowadzony uwzględniając ocenę CV, rozmowy kwalifikacyjne, testy umiejętności oraz referencje. Ważne jest, aby ocena kandydatów była oparta na obiektywnych kryteriach zgodnych z wymaganiami stanowiska.
 1. Pozytywne doświadczenie kandydata. Warto zadbać o pozytywne doświadczenie kandydata podczas całego procesu rekrutacji, począwszy od pierwszego kontaktu z firmą, poprzez przejrzysty i profesjonalny proces selekcji, aż po ostateczną decyzję rekrutacyjną.
 1. Zapewnienie skutecznego onboardingu. Po zatrudnieniu nowego pracownika istotne jest zapewnienie mu wsparcia i odpowiednich narzędzi, aby mógł szybko zintegrować się w zespole i możliwie szybko osiągnąć pełną produktywność.

Dobra rekrutacja to nie tylko wybór odpowiednich kandydatów, ale również budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jej kultury i efektywności działania. Dlatego też warto inwestować w profesjonalny i skuteczny proces rekrutacyjny, który przyczyni się do osiągania sukcesu przez organizację.

Kompleksowy proces rekrutacji

Onboarding kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi

Onboarding można postrzegać jako kluczowy element procesu rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, który ma ogromny wpływ na skuteczność oraz efektywność organizacji. Onboarding jest procesem, który integruje nowych pracowników do struktury i kultury organizacyjnej.  Rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu i trwa przez pierwsze dni, tygodnie, a czasem nawet miesiące pracy.

Głównym celem onboardingu jest zapewnienie nowym pracownikom niezbędnych informacji i narzędzi potrzebnych do wykonywania ich obowiązków oraz wprowadzenie ich w kulturę organizacyjną, wartości, cele oraz normy zachowań panujących w firmie. Skuteczne onboardingowe doświadczenie może zdecydować o tym, czy nowy pracownik szybko stanie się pełnoprawnym członkiem zespołu oraz osiągnie pełną produktywność, czy też będzie miał trudności w adaptacji i integracji z innymi pracownikami.

Proces onboardingu obejmuje następujące działania:

 1. Przygotowanie planu onboardingowego – zdefiniowanie klarownego planu, który określa cele, zadania i oczekiwania zarówno dla nowego pracownika, jak i dla osób odpowiedzialnych za jego wprowadzenie.
 2. Zapoznanie z kulturą i wartościami firmy – przedstawienie nowemu pracownikowi misji, wizji i wartości organizacyjnych oraz omówienie kultury pracy, norm i oczekiwań.
 3. Szkolenie wstępne – dostarczenie nowym pracownikom niezbędnych informacji i szkoleń dotyczących ich stanowiska, procedur firmy, systemów i narzędzi, które będą wykorzystywać w codziennej pracy.
 4. Integracja z zespołem – organizowanie spotkań z zespołem, mentorami lub innymi pracownikami, którzy mogą pomóc nowym pracownikom w szybszej integracji oraz zrozumieniu struktury i dynamiki zespołu.
 5. Monitorowanie postępów i feedback – regularne ocenianie postępów nowego pracownika, udzielanie feedbacku oraz dostarczenie wsparcia w razie potrzeby, aby zapewnić efektywne dostosowanie się do nowej roli i środowiska pracy.

Rekrutacja i onboarding mają ogromne znaczenie zarówno dla pracownika, jak i dla funkcjonowania biznesu. Nowoczesne firmy coraz częściej traktują oba te procesy jako nieodłączne elementy sukcesu organizacji.

Kompleksowy proces onboardingu

Rekrutacja i onboarding – case study MR JOB

Zarówno rekrutacja, jak i onboarding to procesy, które wymagają przeprowadzenia wielu prób, aby stworzyć idealny proces. Każda organizacja musi dostosować działania do swoich potrzeb i możliwości. MR JOB jako firma specjalizująca się w rekrutacji, ma ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu procesu zatrudniania i onboardingu. 15 lat na rynku pozwoliło nam na przetestowanie różnych rozwiązań i stworzenie najlepszych procesów. Jak zatem wygląda proces rekrutacji do struktur MR JOB?

Najpierw przeprowadzamy analizę potrzeb naszej organizacji. Decydujemy, ilu kandydatów należy zatrudnić oraz jakie cechy powinni mieć. Następnie zajmujemy się promocją ogłoszenia na naszej stronie, na portalach z ogłoszeniami oraz w mediach społecznościowych. Planowanie spotkań z kandydatami wymaga szczególnej organizacji i przygotowania niezbędnych materiałów. Rozmowy kwalifikacyjne staramy się przeprowadzać tak, aby kandydaci czuli się swobodnie i komfortowo. Informujemy ich o zakresie obowiązków, polityce firmy i oczekiwaniach wobec danego stanowiska. Dobrze przeprowadzona rozmowa o pracę jest pierwszym etapem onboardingu. Potencjalny pracownik zyskuje pierwsze odczucia na temat firmy, które jak wiadomo, ciężko jest później zmienić.

Onboarding jest procesem, który ma na celu wprowadzenie nowego pracownika do organizacji, zapoznanie go z kulturą organizacji, wartościami i celami firmy. Skuteczny proces onboardingu pozwala na szybszą integrację pracownika, zwiększenie jego zaangażowania i wpływa na zmniejszenie rotacji wśród pracowników. Onboarding w MR JOB jest niezwykle ważnym procesem podzielonym na kilka etapów, który zaczyna już na rozmowie kwalifikacyjnej. Po rozpoczęciu pracy pracownik zaczyna od wdrożenia, czyli zapoznaje się ze wszystkimi współpracownikami, procedurami oraz poznaje strukturę firmy. Pracownicy danego działu dbają o to, aby wdrożenie przebiegło przyjaźnie i w razie potrzeby służą pomocą. Wszystkim zależy, aby nowy pracownik możliwie szybko się wdrożył i zdobył dobry kontakt z pozostałymi pracownikami. Podczas pierwszych tygodni pracy, nowy pracownik otrzymuje pełne wsparcie swojego zespołu, a po pierwszym i trzecim miesiącu odbywają się rozmowy onboardingowe, które mają ogromne znaczenie zarówno dla pracownika, jak i firmy. Te rozmowy mogą kojarzyć się ze stresem, ale warto pamiętać, że stanowią korzystną wymianę dla obu stron – zarówno dla firmy, jak i dla nowych pracowników. Jest to okazja do przekazywania kluczowych informacji, a także moment, w którym obie strony dzielą się spostrzeżeniami i budują relację pracownik-pracodawca.

Rozmowa onboardingowa po trzech miesiącach pracy zamyka etap wdrożenia nowego pracownika do firmy, ale nie oznacza to, że zostaje on pozostawiony sam sobie. Wręcz przeciwnie – pracownik nadal może liczyć na wsparcie ze strony zespołu oraz menagera, co pomaga mu w dalszej integracji i osiąganiu sukcesów w nowej roli.

Dołącz do #teamMRJOB

W omawianym artykule podkreślono kluczową rolę skutecznego procesu rekrutacji i onboardingu w sukcesie organizacji. Firma MR JOB, z 15-letnim doświadczeniem w branży, wdraża profesjonalne procedury, aby zapewnić najlepsze doświadczenia dla swoich pracowników i klientów. Sprawdź bieżące ogłoszenia do pracy w naszej centrali i aplikuj już dzisiaj.