Raport- badania satysfakcji pracowników delegowanych MRJOB 2019

W   lipcu, przeprowadzone zostały badania satysfakcji pracowników MRJOB delegowanych do pracy na terenie Niemiec. W badaniu wzięli udział aktualnie zatrudnieni pracownicy MR JOB, pracujący u pracodawcy użytkownika w Niemczech.

raport badania satysfakcji de

Badanymi obszarami były obszary związane z firmą zarówno przed jak i w trakcie zatrudnienia. Między innymi, było to sprawdzenie zadowolenia z rekrutacji, przebiegu kontaktu z opiekunami,  poziomu satysfakcji z zapewnianego zakwaterowania, czy samego miejsca pracy.

Niezwykle cieszy nas poziom udzielanych odpowiedzi otwartych. Pracownicy wykazali się niesamowitym zaangażowaniem, cennymi radami i opiniami na temat naszej współpracy.
Po zakończonym badaniu zostały podjęte już pierwsze kroki w celu jeszcze lepszej komunikacji i zapewnienia pracownikom jak najlepszego komfortu.

Jeszcze raz składamy ogromne podziękowania na ręce wszystkich pracowników, którzy zechcieli poświęcić swój wolny czas i udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Jesteśmy pewni, że każda wypełniona rubryka, pozwoli wyjść naprzeciw realnym potrzebom pracowniczym.

Z raportu wynika, że poda 30% zatrudnionych przez MRJOB i pracujących w Niemczech pracowników, to osoby z polecenia znajomego, a aż 33.07% procent naszych a pracowników, pracuje w naszej firmie już ponad rok. 

Niezwykle ważny jest także fakt, że aż 88,97 % pracowników wyraża zadowolenie i satysfakcje z zapewnionego przez MRJOB darmowego zakwaterowania.

Managerowie projektu, którzy reagują, doradzają i pomagają w sprawach pracowniczych oraz kontakcie za granicą, zostali poddani ocenie i  oceniani byli w skali 1-5. Finalnym wynikiem była średnia ocen 4,4/5, a ten wskaźnik cieszy nas niezwykle mocno.

Badania przeprowadzono w okresie od 08.07.2019 do 18.07.2019.

Pełen raport z badań otworzy się po kliknięciu w link poniżej.

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKOW MRJOB 2019

mrjob badania satysfakcji pracowników