Praca tymczasowa – obecne tendencje

Praca tymczasowa daje firmom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Bez tak elastycznych form zatrudnienia polska gospodarka nie mogłaby się rozwijać w odpowiednim tempie. Firmy nie mogłyby reagować na sezonowość w swojej branży.  Problemy pojawiałyby się przy nowych zamówieniach i projektach.  Ich  krótkie terminy realizacji byłyby nie możliwe do spełnienia, a co za tym idzie budowanie konkurencyjności na rynku mogłaby być bardzo utrudniona.

Obecna  sytuacja na polskim rynku pracy, daje pracownikom komfort elastyczności oraz  lepsze warunki finansowe niż jeszcze rok temu.

Ponieważ z  końcem listopada tego roku upływa 18-miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika, nadchodzi moment kiedy wiele  firm zwraca swoją uwagę ku leasingowi pracowniczemu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to identyczne rozwiązanie,a często niestety mylonym. Więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim artykule  „Outsourcing pracowniczy, a agencje pracy tymczasowej. Różnica jest znacząca.”.

Dodatkowo problemem jest iż praca tymczasowa, to rodzaj pracy, który jest utożsamiany z tanią siłą roboczą. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, ponieważ model ten dawno już wyszedł poza te ramy.  Zdarza się również, że obecnie praca tymczasowa pod względem finansowym jest nawet bardziej korzystna dla pracownika w zestawieniu z ofertami pracy stałej u innych pracodawców. Należy też pamiętać, że jest to coraz częściej droga do zatrudnienia na stałe u danego pracodawcy. Pracownicy tymczasowi są tylko przez pewien czas tymczasowi, a potem wiążą się z daną organizacją na stałe, znajdując tym samym stabilną pracę. To tendencja która cieszy każdą ze stron.

construction-worker-569149_1920