Praca na nadgodziny w Polsce i w Niemczech. Jak jest rozliczana?

Możliwość pracy na nadgodziny z reguły jest mile widziana przez większość pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi nie mający stałego zatrudnienia w danej firmie, chcąc zarobić więcej, lub zwiększyć swoje dochody, zgłaszają się do pracy w godzinach nadliczbowych.

Z kolei firmy korzystające z usług agencji pracy tymczasowej często potrzebują pracowników w okresie wzmożonego zapotrzebowania, np. podczas sezonowych szczytów produkcji lub innych tymczasowych projektów. W takich przypadkach, aby sprostać wymaganiom klientów, agencje pracy tymczasowej mogą rekomendować swoim pracownikom skorzystanie z możliwości pracy na nadgodziny.

Sami pracownicy tymczasowi  są z reguły bardziej elastyczni w kontekście nadgodzin, ponieważ nie są związani sztywnymi harmonogramami pracy jak stały personel. To sprawia, że mogą być bardziej skłonni do podjęcia pracy w nadgodzinach, gdy tylko jest to potrzebne, zwłaszcza, że otrzymują wyższe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, co może być dodatkowym bodźcem do pracy poza standardowymi godzinami.

Warto jednak zaznaczyć, że praca w godzinach nadliczbowych powinna być zgodna z przepisami prawa pracy i umowami zbiorowymi. Agencje pracy tymczasowej oraz firmy korzystające z ich usług powinny respektować regulacje dotyczące czasu pracy i zapewnić odpowiednie wynagrodzenie oraz czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych, aby zadbać o dobrostan pracowników.

Jak rozliczana jest praca w godzinach nadliczbowych w Polsce:

W Polsce praca w godzinach nadliczbowych regulowana jest poprzez Kodeks pracy. Przepracowanie godzin nadliczbowych, tzw. „nadgodzin” odbywa się w określonych sytuacjach, a pracownicy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia, lub czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat pracy w godzinach nadliczbowych w Polsce:

Godziny nadliczbowe: Podstawowy czas pracy  wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Przekroczenie podstawowego czasu pracy, stanowi godziny nadliczbowe.

Wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe: Pracownik ma prawo do dodatku wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest to uregulowane przepisami Kodeksu Pracy. W przypadku, gdy regulamin pracodawcy użytkownika przewiduje korzystniejszy system wynagradzania pracownika za godziny nadliczbowe, nadgodziny rozliczane są zawsze na korzyść pracownika.

W Polsce pracownik ma prawo do odebrania czasu wolnego za godziny nadliczbowe w wysokości:

  • + 50% dodatku do stawki podstawowej do każdej godziny w przypadku nadgodzin w dni powszednie,
  • +100% dodatku do stawki podstawowej do każdej godziny w przypadku  przepracowanych godzin w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).

Oznacza to, że za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową w dni powszednie pracownik ma prawo do 0,5 godziny (30 minut) czasu wolnego, a za każdą godzinę nadliczbową w dniach ustawowo wolnych od pracy – 1 godzinę czasu wolnego.

W praktyce, pracownik może wybrać, czy woli otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, czy też zamiast tego skorzystać z czasu wolnego. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie może zmusić pracownika do korzystania tylko z jednej opcji – to pracownik ma prawo wyboru. Jeśli pracownik zdecyduje się na dodatkowe wynagrodzenie, to obowiązują stawki wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, jakie zostały omówione wcześniej.

Należy zaznaczyć, że limit nadgodzin w ciągu roku wynosi 150 godzin, co oznacza, że pracownik może przepracować maksymalnie 150 godzin nadliczbowych w ciągu jednego roku kalendarzowego. Po osiągnięciu tego limitu, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia za pozostałe nadgodziny wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi stawkami.

Ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych: Pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych bez uzyskania zgody pracownika, chyba że wystąpi konieczność nagłego wykonania niezbędnych prac, które nie mogą poczekać do następnego dnia lub innych okoliczności wymagających niezwłocznej interwencji.

Rozliczanie nadgodzin: Godziny nadliczbowe muszą być odnotowane w dokumentacji czasu pracy, a pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczanie godzin nadliczbowych.

Praca na nadgodziny w Niemczech. Jak jest rozliczana?

W Niemczech, w przypadku pracy tymczasowej, podstawą do rozliczania nadgodzin jest układ taryfowy BAP (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V.) jest stosowany w sektorze agencji pracy tymczasowej.

Zgodnie z tym układem, naliczanie nadgodzin i zasady ich wynagradzania mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków umowy zbiorowej w danym regionie lub firmie. Oto ogólne zasady naliczania nadgodzin według niemieckiego układu taryfowego BAP:

 Standardowy tydzień pracy w Niemczech wynosi 40 godzin tygodniowo. Dodatek za nadgodziny wyliczany jest od 47 godziny ( 40 godzin + 15%) i wynosi:

+ 25% dodatku do stawki podstawowej do każdej godziny w tygodniu roboczym, czyli od poniedziałku do piątku.

Praca w niedzielę i święta jest to praca w dni wolne od pracy, czyli z nie są to nadgodziny sensu stricte, jednak jest to czas wynagradzany dodatkiem z ekstra korzyścią dla pracownika:

  • +50% dodatku do stawki podstawowej do każdej godziny w przypadku pracy w niedzielę,
  • 100% dodatku do stawki podstawowej doliczanych do każdej godziny w przypadku pracy w święta.

W przypadku współpracy z MR JOB wszystkie nadgodziny są odbierane w formie wynagrodzenia.

Zasady rozliczania nadgodzin: Godziny nadliczbowe muszą być dokładnie odnotowane w dokumentacji czasu pracy. Rozliczenie nadgodzin powinno być przejrzyste i zgodne z przepisami umowy zbiorowej.

Dodatkowe regulacje: Oprócz ogólnych zasad dotyczących nadgodzin, układ taryfowy BAP może również zawierać specjalne zapisy dotyczące pracy w nadgodzinach w określonych sytuacjach lub branżach.

Szukasz pracy w Polsce, lub w Niemczech? Sprawdź nasze oferty pracy.