Delegowanie pracownika: jakie warunki trzeba spełnić do ubezpieczenia w kraju

Delegowanie pracownika, czyli wysyłanie go do pracy na teren innego państwa członkowskiego, wiąże się z określonymi warunkami, które musi spełnić zarówno pracodawca, jak i pracownik, aby pozostać ubezpieczonym w kraju swojego miejsca zamieszkania czy też tu, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę. Warunki te są ściśle określone w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Zachęcamy Państwa do wywiadu Radia Plus z Naczelnikiem Wydziału ds. Ubezpieczeń Osób Migrujących.

Link: Delegowanie pracownika

iStock_000009853717Small