Zniesienie ulgi abolicyjnej, a dochód z pracy na terenie Niemiec

 

construction-worker-569149_1920

✓ To, prawda że wprowadzona od 1 stycznia 2021 zmiana ustawy podatkowej praktycznie likwiduje możliwość skorzystania z tzw. “ulgi abolicyjnej”

 

ALE…

  1. Po pierwsze ulga abolicyjna była przeznaczona dla Polaków, którzy pracowali za granicą, ale jednocześnie pozostawali rezydentami podatkowymi w Polsce – czyli składali deklaracje podatkowe w Polsce.
  2. Po drugie, ulga abolicyjna dotyczyła tylko tych osób, którzy pracowali w państwach, z którymi obowiązywała specjalna metoda unikania podwójnego opodatkowania – tj. metoda proporcjonalnego zaliczenia podatku. Ta metoda obowiązuje w przypadku takich państw jak Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Norwegia, USA czy Austria.

Natomiast w przypadku Niemiec, obowiązuje inne rozwiązanie – tj. metoda wyłączenia z podatku (z progresją). Oznacza to, że w dochody z pracy osiągane na terenie Niemiec, przez rezydentów podatkowych w Polsce, są opodatkowane tylko w Niemczech (czyli wyłączone z opodatkowania w Polsce).

Niezależnie od powyższego, osoby pracujące w Niemczech nadal są zobowiązane wykazać swoje dochody z Niemiec w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w Polsce – ale wyłącznie po to, by ustalić stawkę podatkową od dochodów uzyskanych w Polsce.

 

Oznacza to, że pomimo likwidacji ulgi abolicyjnej od 2021, Polacy pracujący w Niemczech i jednocześnie będący rezydentami podatkowymi w Polsce, nie zapłacą dodatkowego podatku dochodowego w Polsce – tak długo jak nie zmieni się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami.