ZMIANY W PRZEPISACH -ZATRUDNIENIE OBYWATELI UKRAINY NA TERENIE NIEMIEC

W związku z pojawiającymi się licznymi zapytaniami i obawami  dotyczącymi wprowadzanych zmian w przepisach na terenie Niemiec, przygotowaliśmy dla Państwa, wraz z niemiecką kancelarią, najważniejsze informacje.

18 grudnia 2018 w Niemczech został przegłosowany projekt ustawy (nie ustawa).
Ustawa nie wchodzi w życie od 1-01-2019 informacje podane w niektórych polskich mediach były nieprawidłowe.
Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta ustawa zacznie obowiązywać dopiero po 6 miesiącach.

W Niemczech, jako realna data na wejście w życie ustawy, podawany jest dopiero styczeń 2020.

Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych istotnych zmian w zakresie pracy tymczasowej.
Osoby z krajów trzecich nie będą mogły świadczyć pracy tymczasowej w Niemczech, bez względu na to, czy będą zatrudnione w zagranicznej czy w niemieckiej firmie.

EWENTUALNE KONSEKWENCJE DLA POLSKIEGO RYNKU PRACY:

Odnośnie możliwości użyczania pracowników krajów trzecich (przykładowo obywateli Ukrainy, przez niemieckie firmy), kluczowy przepis nie uległ zmianie. § 40
ust. 1 nr 1 AufenthG – w starej i nowej wersji przewiduje, że urząd pracy nie wydaje zgody na zatrudnienie cudzoziemca jako pracownika tymczasowego.
Zapis ten dotyczy zarówno zagranicznych firm delegujących pracowników do Niemiec jak i niemieckich firm.

We wszystkich przypadkach, w których konieczna jest zgoda urzędu pracy na wydanie wizy, urząd jej nie udzieli, jeżeli cudzoziemiec ma zamiar pracować jako pracownik tymczasowy. Zgoda urzędu pracy jest regularnie konieczna.

Przypadki, w których zgoda urzędu pracy nie jest konieczna, reguluje rozporządzenie o zatrudnieniu cudzoziemców (Beschäftigungsverordnung).

Według aktualnego stanu prawnego zgoda urzędu pracy nie jest konieczna w następujących przypadkach:

  • cudzoziemiec jest wysoko kwalifikowany i ma zamiar założyć działalność w Niemczech lub ukończył wyższe studia w Niemczech i ma zamiar świadczyć pracę na stanowisku odpowiadającym jego wykształceniu (§ 2 BeschV)
  • cudzoziemiec należy do kadry kierowniczej przedsiębiorstwa (§ 3 BeschV)
  • cudzoziemiec jest naukowcem (§ 5 BeschV)
  • cudzoziemiec ukończył niemiecką wyższą szkołę za granicą i ma zamiar świadczyć pracę na stanowisku odpowiadającym jego wykształceniu (§ 7 BeschV)
  • cudzoziemiec pracował już legalnie przez dwa lata w Niemczech lub przebywał legalnie 3 lata w Niemczech (§ 9 BeschV)
  • cudzoziemiec jest delegowany do Niemiec na okres nie dłuższy niż 90 dni w celu montażu nabytych za granicą maszyn lub urządzeń (§ 19 BeschV)
  • cudzoziemiec posiada status rezydenta długoterminowego UE w kraju pochodzenie i jest delegowany do pracy na maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni (§§ 21, 30 BeschV).

Nowa ustawa nie poszerza zakresu prac, w których udzielenie zgody przez urząd pracy nie jest konieczne.