Zmiany w delegowaniu pracowników

Dopiero w maju bieżącego roku została opublikowana na stronie internetowej Komisji Europejskiej polska wersja uaktualnionego w grudniu 2013 roku „Praktycznego poradnika dotyczącego ustawodawstwa mającego zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii” (do pobrania na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&langId=pl). Poradnik przygotowała Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, działająca w ramach Komisji Europejskiej.

Celem niniejszego poradnika jest – w ujęciu Komisji Administracyjnej – zapewnienie odpowiedniego narzędzia, które pomoże instytucjom, pracodawcom i obywatelom w ustaleniu właściwego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danej sytuacji. W praktyce Poradnik stanowi interpretację obowiązujących przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dokonaną przez Komisję Administracyjną. Jest to zbiór zaleceń wiążących dla polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który coraz częściej brany jest pod uwagę przez sądy orzekające w sporach między ZUS a firmami delegującymi pracowników.

large_doki2

W nowej wersji Poradnika szczególnie kontrowersyjne są zapisy dotyczące zastępowalności, której wystąpienie jest podstawą do wykluczenia delegowania na podstawie art. 12 Rozporządzenia 883/2004. Zgodnie z poradnikiem zakaz zastępowania pracownika delegowanego inną osobą delegowaną powinien być rozpatrywany nie tylko z punktu widzenia państwa delegującego, lecz także z perspektywy państwa przyjmującego. Oznacza to, że pracownik delegowany nie może zostać bezpośrednio zastąpiony w przyjmującym państwie członkowskim A przez pracownika delegowanego z tego samego przedsiębiorstwa z delegującego państwa członkowskiego B, ani przez pracownika delegowanego z innego przedsiębiorstwa z państwa członkowskiego B, ani przez pracownika delegowanego z przedsiębiorstwa znajdującego się w państwie członkowskim C. W praktyce oznacza to, że na tym samym stanowisku nie mogą pracować po sobie dwaj pracownicy, nawet jeśli są zatrudnieni przez różne przedsiębiorstwa z różnych państw Unii Europejskiej.

W interpretacji ZUS sprawa zastępowalności jest jednoznaczna szczególnie w odniesieniu do opiekunek i rzeźników. Pewne pole manewru związane z innym zakresem obowiązków istnieje w przypadku pracowników branży budowlanej.

Wszystkich pracowników delegowanych będzie natomiast dotyczyć wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech od 1 stycznia br. Dotąd stawki minimalne obowiązywały w Niemczech tylko w niektórych branżach. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Bundestag na początku lipca od nowego roku wszyscy pracownicy powinni zarabiać 8,5 euro na godzinę.  Stawka ta obowiązuje również pracowników delegowanych, ponieważ zgodnie z podstawowym założeniem, wyrażonym w art. 3 Dyrektywy 96/71 warunki pracy pracowników delegowanych nie mogą być gorsze od tych, gwarantowanych pracownikom rodzimym.

009952_940

Zarówno sprawa zapisów w Praktycznym Poradniku Komisji Administracyjnej, jak i kwestii związanych z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech będą szczegółowo omawiane na konferencji „Delegowanie pracowników do Niemiec w kontekście zmian w prawie niemieckim i europejskim”, która odbędzie się w dniu 28 października br. w siedzibie BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Organizatorami niniejszego wydarzenia jest Sekcja Agencji Opieki, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz Polska Izba Gospodarcza w Niemczech. W charakterze prelegentów udział w konferencji wezmą przedstawiciele świata nauki, administracji państwowej oraz doświadczeni prawnicy polscy i niemieccy.

Źródło: http://www.saz.org.pl/