Zmiany w 2016 roku

W 2016 roku wchodzą w życie nowe regulacje. Trwają też prace nad dobrymi zmianami dla polskich rodzin oraz w obszarze pracy. Dowiedz się co nowego czeka rodziny, pracowników i pracodawców.

Zmiany dla rodzin

Program „Rodzina 500 plus” – trwają konsultacje społeczne

To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla jedynaka. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program. Zgodnie z przyjętą mapą drogową program ruszy w kwietniu 2016 r.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/

Zmiany w urlopach – od stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 roku będą obowiązywały dwa rodzaje urlopów w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie. Ojcowie mają większą swobodę w planowaniu urlopu. Od stycznia mają 2 lata na skorzystanie z przysługujących tylko im 2 tygodni urlopu. Dodatkowo, mogą podzielić go na 2 części i skorzystać z nich w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7532,zmiany-w-urlopach-dla-rodzicow.html

Świadczenie rodzicielskie – od stycznia 2016 r.

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/

Złotówka za złotówkę – od stycznia 2016 r.

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzonej od nowego roku zasadzie “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7295,prezydent-podpisal-ustawe-zlotowka-za-zlotowke.html

Zmiany dla pracowników i pracodawców

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki – trwają konsultacje społeczne

Projekt zmian w Kodeksie pracy wprowadzi obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Dzięki temu zmniejszy się liczba zatrudnionych w szarej strefie. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7582,korzystne-zmiany-dla-pracownikow.html

Godzinowa płaca minimalna – planowane wejście w życie w drugiej połowie 2016 r.

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł ma być w prowadzona w drugiej połowie 2016 roku.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,7587,minimalna-stawka-godzinowa-dla-umow-zlecen-12-zl.html

Płaca minimalna – od stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, określono na 1850 zł. To wzrost o 100 zł w porównaniu do roku 2015.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7583,placa-minimalna-w-2016-r-wyniesie-1850-zl.html

Oskładkowanie umów zleceń – od stycznia 2016 r.

Od nowego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów zlecenia, również zawartych z tym samym zleceniodawcą,  będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, oczywiście, o ile taki przychód uzyskuje.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7549,informator-zmiany-w-oskladkowaniu-umow-zlecenia.html

Umowy terminowe – od 22 lutego 2016 r.

Według nowelizacji Kodeksu Pracy od 2016 roku co do zasady umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony). Po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony. Uwaga: przepisy w chodzą w życie 22 lutego 2016 roku!

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,7518,od-nowego-roku-zmiany-w-umowach-terminowych.html

Wsparcie dla młodych bezrobotnych – od stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Dzięki temu powstanie 100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,7541,wsparcie-dla-mlodych-bezrobotnych.html

 

E-zwolnienia – od stycznia 2016 r.

Od 2016 r. lekarze mogą wystawiać nam zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Równolegle jednak – na dotychczasowych zasadach – będą funkcjonowały papierowe zwolnienia, które będziemy musieli niezwłocznie dostarczyć swojemu pracodawcy lub ZUS.

Więcej -> http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczenia-spoleczne/art,7530,rewolucja-w-wystawianiu-zwolnien-lekarskich.html

Źródło: MPiPS