Zapotrzebowanie na pracę tymczasową co raz wyższe

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy idzie w parze z coraz większym zatrudnieniem pracowników tymczasowych, których liczba w Polsce w trzecim kwartale 2015 roku wyniosła około 364 tys. pracowników.


Czas przepracowany przez pracowników tymczasowych w trzecim kwartale 2015 roku wzrósł o 11%, osiągając poziom 69 tys. pełnych etatów, przy jednoczesnym wzroście liczby pracowników na poziomie 2% – w ostatnim kwartale agencje członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniały łącznie 131 tys. pracowników tymczasowych.

Najszybciej bo aż o 30% w stosunku do poprzedniego roku wzrosło zatrudnienie pracowników powyżej 50 roku życia – nadal jest to najmniej liczna grupa pracowników tymczasowych, ale dynamika wzrostu jest bardzo wyraźna. Pracownicy do 26 roku życia stanowili aż 43% zatrudnionych.

Nadal na bardzo wysokim poziomie, w stosunku do całego kraju, utrzymuje się procent umów o pracę zawartych z pracownikami tymczasowo zatrudnianymi przez agencje członkowskie Polskiego Forum HR – wynosi on aż 91%.


Obroty całkowite agencji Polskiego Forum HR w trzecim kwartale 2015 roku wyniosły ponad 883 mln PLN co daje wzrost rok do roku na poziomie 21%. Ponad 90% tych obrotów zostało wygenerowanych w ramach usługi pracy tymczasowej, której wartość rośnie w tym samym tempie. Wzrasta również zapotrzebowanie na pozostałe usługi agencji zatrudnienia: obroty w ramach delegowania wzrosły rok do roku o 18%, a w zakresie rekrutacji stałych o 2%.

Źródło: Polskie Forum HR