X Powiatowe Targi Pracy w Trzebnicy

W dniu 13 kwietnia 2018r., w godzinach od 10:00 – 13:00 w Hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy odbyły się X Powiatowe Targi Pracy organizowane przez Powiaty Urząd Pracy w Trzebnicy.

Każdy odwiedzający miał możliwość porozmawiania z blisko 40 wystawcami i zapoznania się z ich ofertami. Największą wartością targów była możliwość spotkania w jednym czasie i miejscu, przedstawicieli wielu różnorodnych branż. Prześledzenie bieżących ofert i poznanie warunków jakie stwarza obecnie rynek pracy.

Dominowały oferty w konkretnych zawodach, a były to: pracownik produkcji, operator CNC, pracownik budowlany, opiekun osób starszych. Proponowano również zatrudnienie w służbach mundurowych, w wojsku i policji.

Udział w targach dał wyjątkową możliwość spotkania się osób poszukujących pracy i bezpośredniego kontaktu z nimi. Atmosfera panująca sprzyjała wielu owocnym rozmowom. Mieliśmy możliwość poznania obecnych problemów, wątpliwości i niepewności  kandydatów. Była to także doskonała okazja do nawiązania współpracy z wystawcami oraz wymiany naszych doświadczeń.

Dziękujemy zainteresowanym za obecność i udział w Targach Pracy.  Nie pozostało nic innego jak powiedzenie sobie – do zobaczenia w przyszłym roku!

targi