Wynagrodzenia Specjalistów I Menedżerów W Polsce

Wynagrodzenia specjalistów i menedżerów w Polsce

Wyniki badania wynagrodzeń Antal International wskazują, że ponad połowa specjalistów i menedżerów w Polsce zarabia powyżej 8 000 PLN brutto miesięcznie.

Antal International opublikował właśnie wyniki badania wynagrodzeń specjalistów i menedżerów opracowanego na podstawie procesów rekrutacyjnych zrealizowanych pomiędzy lipcem a grudniem 2011 roku w Polsce. Analiza wskazuje najlepiej opłacane specjalizacje i branże oraz najbardziej poszukiwane przez pracodawców kompetencje na konkretnych stanowiskach.

kasaaa

Ile zarabia specjalista i menedżer w Polsce?

Pracodawcy w każdej branży aktwnie prowadzą rekrutacje specjalistów i menedżerów w całej Polsce. Konkurencja o wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników sprawia, że poziom ich wynagrodzeń jest stosunkowo wysoki.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tej grupie zawodowej wynosi 9 600 PLN brutto, wobec 3 600 PLN brutto przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS. Mediana wynagrodzeń w badanej przez Antal International grupie wynosi 8 500 PLN brutto miesięcznie. „Warto pamiętać, że w przypadku specjalistów i menedżerów rozpiętość wynagrodzeń jest bardzo duża. Każdy pracownik ma unikalny zestaw kompetencji i cech osobistych, a każda firma inne standardy wynagradzania w zależności od jej wielkości i branży, w której funkcjonuje. Dlatego jeśli chcemy ocenić poziom zarobków na konkretnym stanowisku konieczna jest głębsza analiza – wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowi jedynie wskazówkę.” – dodaje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Specjaliści i menedżerowie IT – pupile rynku pracy

Specjaliści i menedżerowie w obszarze IT oraz telekomunikacji są wysoko cenieni przez pracodawców – możemy tutaj mówić o rynku kandydata. Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników wynosi 9 700 PLN brutto miesięcznie. Dla pracodawców najważniejsze jest doświadczenie – liczy się przy jakich projektach i z jakimi firmami kandydat współpracował.

W międzynarodowych korporacjach duże znaczenie ma również posiadanie certyfikatów. Cenione są te dotyczące zarządzania projektami (PMI, PRINCE2) czy produktowe IBM-u, Microsoftu czy Cisco/Juniper.
„Pracodawcy zwracają większą uwagę na umiejętności interpersonalne, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. W działach IT coraz częściej efektywna praca zależy od umiejętności komunikacji i zarządzania oraz organizowania współpracy pomiędzy firmą, a jej podwykonawcą” – dodaje Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji na stanowiska technicz-ne IT w Antal International. Szansą na współpracę przy interesujących projektach i jednocześnie wyższe wynagrodzenie jest też coraz bardziej popularne zatrudnienie kontraktowe.

Przykładowe wynagrodzenia miesięczne brutto specjalistów i menedżerów IT oraz poszukiwane kompetencje:

Programista, (JAVA, ,NET, C++, aplikacje mobilne), 3 lata doświadczenia; specjaliza-cja w konkretnych technologiach, np. web-
owych: 7 000-9 000 PLN

Architekt, 6 lat doświadczenia; wysokie kompetencje w obszarze komunikacji oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne:
13 000-15 000 PLN

Konsultant SAP, 4 lata doświadczenia; najlepiej w obszarze konkretnego modułu – HR, SD, MM, PP oraz na stanowisku analityka: 12 000-15 000 PLN

Analityk Biznesowy, 3 lata doświadczenia, wysoko cenione w sektorze bankowym: 11 000-13 000 PLN
Inżynieria – relokacja szansą na rozwój

Pensje inżynierów utrzymują się cały czas na wysokim poziomie – ich przeciętne wynagrodzenie wynosi 9 500 PLN brutto miesięcznie.
„Tempo rozwoju kariery, a co za tym idzie wysokość zarobków inżynierów niejedno-krotnie uzależniona jest od ich mobilności i gotowości do podejmowania nowych wyzwań w różnych zakątkach kraju. Wiele zakładów produkcyjnych lokuje się z dala od centrów miast, podobnie rzecz się ma w przypadku projektów budowlanych czy energetycznych” – komentuje Artur Migoń, dyrektor i partner w Antal International zarządzający zespołem specjalizującym się w rekrutacjach inżynierów.

Poza wąskim branżowym doświadczeniem pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na zaangażowanie i inicjatywę pracowników.

Kandydaci charakteryzujący się do tego umiejętnościami przywódczymi mogą liczyć na awans na stanowisko kierownicze i znaczną podwyżkę. Jest o co powalczyć – na przykład kierownik programu może liczyć na wynagrodzenie 15 000 PLN brutto miesięcznie.

Przykładowe wynagrodzenia miesięczne brutto specjalistów i menedżerów w branży produkcyjnej oraz poszukiwane kompetencje:

Program Manager
doświadczenie w pracy projektowej; kontakt z klientami i dostawcami; znajomość marszruty technologicznej odpowiednich produktów w zależności od sektora; umiejętność współpracy i koordynacji zakupów, logistyki, produkcji; New Product Implementation
10 000-15 000 PLN

Kierownik Zmianowy Produkcji
doświadczenie w pracy zmianowej; 3-5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem produkcyjnym 30+ osób; nastawienie na wyniki; charyzma, umiejętność zaangażowania zespołu w powierzone zadania
6 500-9 000 PLN

Quality Engineer
2-3 lata doświadczenia w branży motoryzacyjnej; doświadczenie w pracy z niemieckim klientem; praktyka w APQP, 8D, PPAP
7 000-10 000 PLN

Finanse i Bankowość – warto inwestować w certyfikaty

Przeciętne wynagrodzenie finansistów wynosi 8 700 PLN brutto. „Mimo, że na tle innych dyscyplin zarobki specja-listów i menedżerów w finansach nie wydają się wysokie jest to mylny wniosek. Wynagrodzenia charakteryzują się dużą rozpiętością, co wynika przede wszystkim z różnic w zakresie obowiązków pracowników, a co za tym idzie oczekiwanych kompetencji; charakteru firm, działających w różnych branżach i lokalizacjach oraz bardzo dużej dysproporcji wynagrodzeń między stanowiskami specjalistycznymi a dyrektorskimi” – zauważa Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji do branży finansowej w Antal International. O ile początkujący spe-cjalista zarabia w granicach 4 000 PLN brutto miesięcznie, zarobki dyrektorów mogą przekraczać kwotę nawet 30 000 PLN brutto miesięcznie. Aby piąć się po szczeblach kariery warto inwestować w ciągły rozwój w tym zdobywanie profesjonalnych kwalifikacji takich jak: ACCA, CIMA, CIA czy CFA.

Przykładowe wynagrodzenia miesięczne brutto specjalistów i menedżerów w branży finansowej oraz poszukiwane kompetencje:

Księgowy
wykształcenie kierunkowe, min. 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości, znajomość języka angielskiego
3 000-5 000 PLN

Analityk Finansowy
wykształcenie kierunkowe, min. 2-letnie doświadczenie w pracy w finansach, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i IT
4 000-7 000 PLN

Dyrektor Finansowy
min. 7-letnie doświadczenie w pracy w finansach, doświadczenie w zarządzaniu całością spraw finansowych, doświadczenie w zarządzaniu zespołem finansowym, wiedza z zakresu szeroko pojętych finansów, mile widziane kwalifikacje profesjo-nalne, np: ACCA, CIMA
15 000-30 000 PLN

Wyższe wynagrodzenie przeciętne osiągają pracownicy sektora bankowości instytucjo-nalnej – w wysokości 9 700 PLN brutto miesięcznie. Wiele stanowisk wymaga wiedzy finansowej i umiejętności analitycz-nych połączonych ze zrozumieniem potrzeb klienta, co wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rynku finansowego.

„Powyższych kwalifikacji oczekuje się szczególnie od kandydatów w obszarze bankowości korporacyjnej. Tu stawki na stanowiskach dyrektorskich sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wynagrodzenia pracowników bankowości sektora MSP oraz bankowości detalicznej w sprzedaży kształtują się na niższym poziomie, w granicach 5 000-8 000 PLN brutto” – dodaje Daria Wancicka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacjach do instytucji finansowych w Antal International.

Przykładowe wynagrodzenia miesięczne brutto specjalistów i menedżerów w bankowości oraz poszukiwane kompetencje:

Dyrektor oddziału
(bankowość detaliczna)
min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku poparte wymiernymi sukcesami w zarządzaniu oddziałem
10 000-15 000 PLN

Relationship Manager
(bankowość korporacyjna)
2-3 lata doświadczenia w pracy z klientami korporacyjnymi; dobra znajomość j. angielskiego; łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętności sprzedażowe, umiejętność wykonywania wstępnej analizy kredytowej
9 000-15 000 PLN

Analityk kredytowy
wykształcenie wyższe, preferowane z obszaru bankowości i finansów; min. 3 lata doświadczenia w zakresie dokonywania analiz finansowych przedsiębiorstw i przygotowywania aplikacji kredytowych, doświadczenie w monitoringu portfela kredytowego
9 000-12 000 PLN
Sprzedaż i Marketing – decyduje znajomość rynku

Przeciętne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów należy do najwyższych i wynosi 9 700 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe stawki osiągają pracownicy w branżach FMCG, Farmacja i IT. Wysokość zarobków uzależniona jest przede wszystkim od wielkości firmy i obszaru geograficznego, jakim dany pracownik zarządza. „Pracodawcy najlepiej wynagradzają specjalistów i menedżerów cechujących się wysokim stopniem kreatywności oraz analitycznym podejściem do biznesu. Wysoko ceniona jest gruntowna znajomość rynku oraz aktualnych trendów, a także monito-rowanie branżowych informacji” – zauważa Agnieszka Pastuła, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji do działów sprzedaży i marketingu w Antal International.

Przykładowe wynagrodzenia miesięczne brutto specjalistów i menedżerów w branży farmaceutycznej oraz poszukiwane kompetencje:

Product Manager
kreatywność; umiejętności analityczne; umiejętność budowania strategii; często doświadczenie w promowaniu grupy produktów z tego samego obszaru
10 000-15 000 PLN

Kierownik/Dyrektor Sprzedaży
umiejętność zarządzania zespołem, znajomość rynku, udokumentowane wyniki sprzedażowe, dobry angielski
20 000-25 000 PLN

Źródło: dane Antal International

HR, prawo i wyższa kadra zarządzająca

Na tle przedstawionych grup zawodowych najniższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi.

Bardzo duże różnice widać pomiędzy wynagrodzeniami menedżerów i specjalistów. Niskie zarobki specjalistów w branży HR wynikają z tego, że bariera wejścia do zawodu w branży Human Resources jest dosyć niska.

Wynagrodzenia znacząco rosną w przy-padku najlepszych, którzy awansują do stopnia menedżera. Aby to osiągnąć warto inwestować w doskonalenie swoich umiejętności, naukę języków obcych.

„Wysokie wynagrodzenia osiągają również prawnicy zarówno wewnętrzni jak i w kancelariach prawnych, odpowiedzialni za funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z literą prawa. Najlepiej zarabiającą grupą jest kadra zarządzająca, gdzie średnie wynagrodzenie wynosi 19 700 PLN brutto miesięcznie. Stawki na tym poziomie osiągają pracownicy w organizacji odpowie-dzialni za działania operacyjne i strategię firmy” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wicepre-zes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

O badaniu

Badanie Antal International opisuje wynagrodzenia doświadczonych specjalistów i menedżerów. Badanie zostało przygotowane na podstawie ponad 300 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez firmę Antal nternational w okresie czerwiec – grudzień 2011 r. w Polsce.

Więcej informacji na: www.antal.pl

źródło: SAZ