Wynagrodzenia Specjalistów I Menedżerów W Polsce

Wyniki badania wynagrodzeń Antal International wskazują, że ponad połowa specjalistów i menedżerów w Polsce zarabia powyżej 8 000 PLN brutto miesięcznie. Na jakich stanowiskach wynagrodzenia są najbardziej atrakcyjne? W które kompetencje warto zainwestować, aby w 2012 roku podnieść swoje notowania na rynku pracy?

Antal International opublikował właśnie wyniki badania wynagrodzeń specjalistów i menedżerów opracowanego na podstawie procesów rekrutacyjnych zrealizowanych pomiędzy lipcem a grudniem 2011 roku w Polsce. Analiza wskazuje najlepiej opłacane specjalizacje i branże oraz najbardziej poszukiwane przez pracodawców kompetencje na konkretnych stanowiskach.

Ile zarabia specjalista i menedżer w Polsce? 

Pracodawcy w każdej branży aktywnie prowadzą rekrutacje specjalistów i menedżerów w całej Polsce. Konkurencja o wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników sprawia, że poziom ich wynagrodzeń jest stosunkowo wysoki. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tej grupie zawodowej wynosi 9 600 PLN brutto, wobec 3 600 PLN brutto przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS. Mediana wynagrodzeń w badanej przez Antal International grupie wynosi 8 500 PLN brutto miesięcznie. „Warto pamiętać, że w przypadku specjalistów i menedżerów rozpiętość wynagrodzeń jest bardzo duża. Każdy pracownik ma unikalny zestaw kompetencji i cech osobistych, a każda firma inne standardy wynagradzania w zależności od jej wielkości i branży, w której funkcjonuje. Dlatego jeśli chcemy ocenić poziom zarobków na konkretnym stanowisku konieczna jest głębsza analiza – wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowi jedynie wskazówkę.” – dodaje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Pracodawcy w każdej branży aktywnie prowadzą rekrutacje specjalistów i menedżerów w całej Polsce. Konkurencja o wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników sprawia, że poziom ich wynagrodzeń jest stosunkowo wysoki. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tej grupie zawodowej wynosi 9 600 PLN brutto, wobec 3 600 PLN brutto przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS. Mediana wynagrodzeń w badanej przez Antal International grupie wynosi 8 500 PLN brutto miesięcznie. „Warto pamiętać, że w przypadku specjalistów i menedżerów rozpiętość wynagrodzeń jest bardzo duża. Każdy pracownik ma unikalny zestaw kompetencji i cech osobistych, a każda firma inne standardy wynagradzania w zależności od jej wielkości i branży, w której funkcjonuje. Dlatego jeśli chcemy ocenić poziom zarobków na konkretnym stanowisku konieczna jest głębsza analiza – wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowi jedynie wskazówkę.” – dodaje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Specjaliści i menedżerowie IT – pupile rynku pracy 

Specjaliści i menedżerowie w obszarze IT oraz telekomunikacji są wysoko cenieni przez pracodawców – możemy tutaj mówić o rynku kandydata. Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników wynosi 9 700 PLN brutto miesięcznie. Dla pracodawców najważniejsze jest doświadczenie – liczy się przy jakich projektach i z jakimi firmami kandydat współpracował. W międzynarodowych korporacjach duże znaczenie ma również posiadanie certyfikatów. Cenione są te dotyczące zarządzania projektami (PMI, PRINCE2) czy produktowe IBM-u, Microsoftu czy Cisco/Juniper. „Pracodawcy zwracają większą uwagę na umiejętności interpersonalne, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. W działach IT coraz częściej efektywna praca zależy od umiejętności komunikacji i zarządzania oraz organizowania współpracy pomiędzy firmą, a jej podwykonawcą” – dodaje Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji na stanowiska techniczne IT w Antal International. Szansą na współpracę przy interesujących projektach i jednocześnie wyższe wynagrodzenie jest też coraz bardziej popularne zatrudnienie kontraktowe.

Inżynieria – relokacja szansą na rozwój 

Pensje inżynierów utrzymują się cały czas na wysokim poziomie – ich przeciętne wynagrodzenie wynosi 9 500 PLN brutto miesięcznie. „Tempo rozwoju kariery, a co za tym idzie wysokość zarobków inżynierów niejednokrotnie uzależniona jest od ich mobilności i gotowości do podejmowania nowych wyzwań w różnych zakątkach kraju. Wiele zakładów produkcyjnych lokuje się z dala od centrów miast, podobnie rzecz się ma w przypadku projektów budowlanych czy energetycznych” – komentuje Artur Migoń, dyrektor i partner w Antal International zarządzający zespołem specjalizującym się w rekrutacjach inżynierów. Poza wąskim branżowym doświadczeniem pracodawcy coraz bardziej zwracają uwagę na zaangażowanie i inicjatywę pracowników. Kandydaci charakteryzujący się do tego umiejętnościami przywódczymi mogą liczyć na awans na stanowisko kierownicze i znaczną podwyżkę. Jest o co powalczyć – na przykład kierownik programu może liczyć na wynagrodzenie 15 000 PLN brutto miesięcznie.

Finanse i Bankowość – warto inwestować w certyfikaty

Przeciętne wynagrodzenie finansistów wynosi 8 700 PLN brutto. „Mimo, że na tle innych dyscyplin zarobki specjalistów i menedżerów w finansach nie wydają się wysokie jest to mylny wniosek. Wynagrodzenia charakteryzują się dużą rozpiętością, co wynika przede wszystkim z różnic w zakresie obowiązków pracowników, a co za tym idzie oczekiwanych kompetencji; charakteru firm, działających w różnych branżach i lokalizacjach oraz bardzo dużej dysproporcji wynagrodzeń między stanowiskami specjalistycznymi a dyrektorskimi” – zauważa Anna Piotrowska-Banasiak, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji do branży finansowej w Antal International. O ile początkujący specjalista zarabia w granicach 4 000 PLN brutto miesięcznie, zarobki dyrektorów mogą przekraczać kwotę nawet 30 000 PLN brutto miesięcznie. Aby piąć się po szczeblach kariery warto inwestować w ciągły rozwój w tym zdobywanie profesjonalnych kwalifikacji takich jak: ACCA, CIMA, CIA czy CFA.

 

Wyższe wynagrodzenie przeciętne osiągają pracownicy sektora bankowości instytucjonalnej – w wysokości 9 700 PLN brutto miesięcznie. Wiele stanowisk wymaga wiedzy finansowej i umiejętności analitycznych połączonych ze zrozumieniem potrzeb klienta, co wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania rynku finansowego. „Powyższych kwalifikacji oczekuje się szczególnie od kandydatów w obszarze bankowości korporacyjnej. Tu stawki na stanowiskach dyrektorskich sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wynagrodzenia pracowników bankowości sektora MSP oraz bankowości detalicznej w sprzedaży kształtują się na niższym poziomie, w granicach 5 000-8 000 PLN brutto” – dodaje Daria Wancicka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacjach do instytucji finansowych w Antal International.

Sprzedaż i Marketing – decyduje znajomość rynku

Przeciętne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów należy do najwyższych i wynosi 9 700 PLN brutto miesięcznie. Najwyższe stawki osiągają pracownicy w branżach FMCG, Farmacja i IT. Wysokość zarobków uzależniona jest przede wszystkim od wielkości firmy i obszaru geograficznego, jakim dany pracownik zarządza. „Pracodawcy najlepiej wynagradzają specjalistów i menedżerów cechujących się wysokim stopniem kreatywności oraz analitycznym podejściem do biznesu. Wysoko ceniona jest gruntowna znajomość rynku oraz aktualnych trendów, a także monitorowanie branżowych informacji” – zauważa Agnieszka Pastuła, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji do działów sprzedaży i marketingu w Antal International.

HR, prawo i wyższa kadra zarządzająca 

Na tle przedstawionych grup zawodowych najniższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo duże różnice widać pomiędzy wynagrodzeniami menedżerów i specjalistów. Niskie zarobki specjalistów w branży HR wynikają z tego, że bariera wejścia do zawodu w branży Human Resources jest dosyć niska. Wynagrodzenia znacząco rosną w przypadku najlepszych, którzy awansują do stopnia menedżera. Aby to osiągnąć warto inwestować w doskonalenie swoich umiejętności, naukę języków obcych. „Wysokie wynagrodzenia osiągają również prawnicy zarówno wewnętrzni jak i w kancelariach prawnych, odpowiedzialni za funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnie z literą prawa. Najlepiej zarabiającą grupą jest kadra zarządzająca, gdzie średnie wynagrodzenie wynosi 19 700 PLN brutto miesięcznie. Stawki na tym poziomie osiągają pracownicy w organizacji odpowiedzialni za działania operacyjne i strategię firmy” – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

O badaniu

Badanie Antal International opisuje wynagrodzenia doświadczonych specjalistów i menedżerów. Badanie zostało przygotowane na podstawie ponad 300 procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez firmę Antal nternational w okresie czerwiec – grudzień 2011 r. w Polsce.

Więcej informacji na: www.antal.pl.

źródło: SAZ