Wskaźniki europejskiego rynku pracy wg Eurociett

W najnowszym, wrześniowym raporcie CIETT „Eurociett Agency Work Business Indicator”  obserwujemy niesłabnący trend utrzymywania się stabilnego wzrostu godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, średnio na poziomie 7%. Nowością jest pojawienie się w zestawieniu Austrii (przyrost liczby godzin przepracowanych rok do roku o 0,6%). Polska nadal na czele rankingu w obu analizowanych obszarach – FTE i obrotów.

Polska z wynikiem +19,7%, Włochy (+15,6%) oraz Holandia (+9%) zapracowały najmocniej w ostatnim czasie na ten rezultat, są one bowiem obecnie w czołówce krajów UE, które przeżywają boom pracy tymczasowej mierzony poziomem FTE (ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy). Belgia, Finlandia i Francja również wykazują pozytywną tendencję, jednak ich wzrost był wolniejszy w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Szwajcaria z kolei odnotowała ponowny spadek o 2%, a Austria powoli pnie się w górę o 0,6%.

Optymistyczne przesłanki z rynku pracy tymczasowej przekładają się również na obroty branży w Europie. Oprócz Norwegii (-8,6%), która nadal nie może wyjść z impasu, wszystkie kraje kontynuują swój sukcesywny rozwój. Wyniki tej edycji Indicatora Eurociett są szczególnie dobre dla Finlandii (2,2%), która przyśpieszyła swój wzrost rok do roku w stosunku do sierpnia. Bezprecedensowy, wyróżniający się wynik Polski (+18,6) nie wróży spadku w najbliższym czasie, a raczej dalszy wzrost lub stabilne utrzymanie swojej pozycji.

Źródło: Polskie Forum HR