Wrzesień: rekord ofert pracy

Wrzesień był ósmym z rzędu miesiącem spadku bezrobocia w tym roku. Liczba osób bezrobotnych w ciągu miesiąca zmniejszyła się o 30 tys., a od początku roku o 437 tys. Na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 824 tys. osób – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

– Tak dużego spadku bezrobocia we wrześniu nie mieliśmy od 7 lat, czyli od wybuchu kryzysu. W poprzednich latach bezrobocie po wakacjach albo rosło albo nie zmieniało się. To pokazuje, że ożywienie na rynku pracy jest faktem i z optymizmem możemy patrzeć na kolejne miesiące – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił we wrześniu na Mazowszu – o 3,3 tys. O ponad 3 tys. bezrobocie zmniejszyło się także w województwie łódzkim i dolnośląskim.
Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów 115 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 23 proc. więcej niż w sierpniu i aż o 57 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłęgo roku. – Wrześniowy wynik jest najlepszy od 2001 roku, czyli od momentu, kiedy ministerstwo pracy zaczęło prowadzić takie statystyki – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec września 11,5 proc. W porównaniu do sierpnia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek nastąpił we wszystkich województwach. Najmocniejszy – o 0,3 pkt. proc. – odnotowano w województwie lubuskim, opolskim i świętokrzyskim. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 7,9 proc.

Żródło MPiPS