Wady I Zalety Pracy Tymczasowej

Wywiad z Janine N. Truitt – znanym w USA praktykiem branży HR. Pracuje na stanowisku Senior Human Resources Representative w Brookhaven National Laboratory,  gdzie skupia się na usprawnianiu procesów rekrutacji i systemach wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi.

thCA75KHYL

Jaka jest obecnie sytuacja w obszarze zatrudniania pracowników tymczasowych w Ameryce?

Od początku kryzysu w USA mieliśmy do czynienia z istotnym spadkiem w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Było to spowodowane trudną sytuacją w wielu branżach i ograniczeniami budżetów w firmach. Obecnie sytuacja ulega zmianie, więc firmy coraz częściej korzystają z wsparcia pracowników tymczasowych.

Czy popularne jest korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej przez kandydatów?

Moim zdaniem, agencje pracy tymczasowej są popularnym sposobem poszukiwania pracy, zwłaszcza gdy indywidualne próby kandydatów nie przynoszą efektów. Najlepsze agencje zazwyczaj mają ugruntowaną pozycję w obszarze danej specjalizacji, co stanowi wartość dla kandydatów. Kluczowe jest to, aby znaleźć agencję, która specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników do wybranego obszaru biznesu. W przypadku osób bezrobotnych, praca tymczasowa może być sposobem na zachowanie ciągłości w doświadczeniu zawodowym.

Jakie są według Ciebie zalety i wady pracy tymczasowej?

Główną zaletą zatrudnienia w ramach pracy tymczasowej jest brak monotonii. Mamy do czynienia z nieodłączną zmianą, co jest konsekwencją tego, że pracownik nie jest związany z jedną firmą przez długi okres, jego obowiązki również ulegają zmianie. Praca tymczasowa pozwala na odświeżanie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych w zróżnicowanym otoczeniu. Minusem pracy tymczasowej jest konieczność dużej mobilności. Przez ustalony okres np. sześciu miesięcy pracownik wykonuje zadania dla jednego pracodawcy, a następnie może zostać oddelegowany do innej firmy zależnie od potrzeb biznesowych (np. aby wykonywać obowiązki pod nieobecność innego pracownika). Kolejnym minusem jest niepewność i brak stabilizacji wynikający z pracy tymczasowej. Pracownik może otrzymać propozycję zatrudnienia w firmie na rzecz której wykonuje obowiązki, jednak nie jest to przesądzone. Istnieje wiele zmiennych wpływających na decyzję o zmianie statusu z pracownika tymczasowego na pracownika stałego. Jedną z nich jest opłacalność pracy, co w dużej mierze jest poza kontrolą pracownika. Po zakończeniu trwania kontraktu, firma może ale nie musi zaproponować standardową umowę o pracę. Nie będzie to jednak możliwe na przykład w sytuacji, gdy obowiązki wykonywano pod nieobecność pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim Z zatrudnieniem tymczasowym może być związane również poczucie bycia outsiderem. Czasami bywa tak, że pracownicy stali są inaczej traktowani przez pracodawcę, niż pracownicy tymczasowi. Takie działania mogą nieść za sobą ryzyko obniżenia wydajności pracy pomimo posiadania wsparcia w postaci pracownika tymczasowego.

Czy praca tymczasowa jest koniecznym rozwiązaniem z perspektywy pracodawcy?

Byłabym bardzo zaskoczona, gdybym znalazła firmę średniej lub dużej wielkości, która nie korzystałaby z pomocy pracowników tymczasowych. W sytuacji, gdy jest dużo pracy do zrealizowania w określonym czasie i mało zasobów do wykonywania tej pracy wsparcie agencji pracy tymczasowej może okazać się konieczne.

Czy pracownik tymczasowy może stanowić zagrożenie dla pracownika, który jest zatrudniony na pełen etat?

Z punktu widzenia wydajności, pracownik tymczasowy nie powinien być zagrożeniem dla zatrudnionego na stałe pracownika, jeśli ten drugi odpowiednio wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ryzyko utraty pracy istnieje bez znaczenia, czy firma zatrudnia pracowników tymczasowych, czy też nie. Zazwyczaj to wydajność i efektywność pracy zapewniają pewien poziom stabilności zatrudnienia. Jednakże, jeśli z historii firmy wynika, że pracodawca próbował sprawdzać racjonalność poziomu zatrudnienia przez zwiększanie udziału pracowników tymczasowych a zmniejszanie udziału pracowników pełnoetatowych, wtedy rzeczywiście wśród pracowników z drugiej grupy mogą pojawić się niepokojące nastroje.

Czy warto różnicować praktyki HR w odniesieniu do pracowników stałych i tymczasowych? Różnica między zatrudnieniem stałym a tymczasowym leży głównie w kwestii czasu trwania kontraktu.

W pierwszym przypadku, zazwyczaj pracownik jest zatrudniony, dopóki któraś ze stron nie rozwiąże umowy. W drugim przypadku umowa pracownik wykonuje obowiązki na podstawie umowy z dokładną datą jej wygaśnięcia. Czas jest więc czynnikiem najbardziej różnicującym pracowników. Dlatego należy zarządzać nimi w ten sam sposób, wedle odpowiednich procedur i polityki firmy. Pracownicy tymczasowi również potrzebują czasu na wdrożenie, efektywność ich pracy powinna być monitorowana, a oni sami powinni mieć poczucie odpowiedzialności za swoje obowiązki. Jeśli pracownik nie spełnia naszych oczekiwań, mamy możliwość poinformowania o tym fakcie agencję. Pracownik tymczasowy powinien być gotowy i chętny do pracy, ponieważ dołącza do firmy na określony czas i w określonym celu. Pracodawca nie zawsze uzyska ROI z działań szkoleniowo-rozwojowych adresowanych do pracowników tymczasowych. Z drugiej strony, jeśli mamy do czynienia z naprawdę dobrym pracownikiem, na przykład cotygodniowe spotkania rozwojowe mogą przyczynić się do upewnienia się w przekonaniu, że obie strony pracodawca i pracownik spełniają swoje oczekiwania i potrzeby.

W jaki sposób zadbać o dopasowanie pracowników tymczasowych do kultury organizacyjnej firmy?

Najłatwiejszy sposób, aby dopasować pracowników do kultury organizacyjnej firmy, to traktowanie ich podczas procesów rekrutacji i wdrożenia w ten sam sposób, w jaki traktujemy pracowników stałych. Niestety, pracownicy tymczasowi są zazwyczaj potrzebni od zaraz, dlatego firmom zależy na skróceniu tych procesów. Dlatego należy zadbać o to, aby agencja pracy tymczasowej wybierała kandydatów zgodnie z naszymi standardami, co przyczynia się do zminimalizowania czasu potrzebnego na osiągniecie efektywności.

Janine, jak utrzymać poziom zaangażowania u pracownika tymczasowego?

Podstawą dla utrzymania satysfakcjonującego poziomu zaangażowania jest odpowiednie wdrożenie do pracy. W wielu firmach proces wprowadzania pracowników tymczasowych różni się od procesu dedykowanego pracownikom stałym. Uważam, że niezależnie od formy zatrudnienia można wyróżnić istotne wspólne elementy z obszaru adaptacji, szkolenia i rozwoju, które wpływają na zaangażowanie i efektywności pracowników. Spójność procesów adresowanych do pracowników o różnej podstawie zatrudnienia sprzyja niwelowaniu luk w zaangażowaniu.

Jak zarządzać efektywnością pracowników tymczasowych?

Należy określić swoje oczekiwania i sprecyzować, jakie konkretne zadania mają być wykonane w czasie trwania umowy. Pracownik tymczasowy musi być tak samo odpowiedzialny za powierzone zadania, jak pracownik stały. Jeśli po ustalonym czasie pracownik nie będzie spełniał oczekiwań, może dojść do rozwiązania umowy. Jasno określone wymagania przez pracodawcę i ponoszenie odpowiedzialności za pracę są bardzo ważne w zarządzaniu pracownikami tymczasowymi.
Źródło: Raport „PRACA TYMCZASOWA. Rozwiązanie na trudne czasy?” (Patronat medialny – SAZ)