W maju bezrobocie dalej spada

W urzędach pracy na koniec maja zarejestrowanych było 1 993 tys. osób. To o ponad 86 tys. mniej niż w kwietniu. – Tak duży spadek bezrobocia w maju po raz ostatni miał miejsce 7 lat temu, w 2007 r., czyli jeszcze przed wybuchem kryzysu – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Dla porównania:
•    w maju 2013 r. spadek bezrobocia wyniósł 79 tys.;
•    w maju 2012 r. – 59 tys.;
•    w maju 2011 r. – 81 tys.;
•    w maju 2010 r. – 66 tys.;
•    w maju 2009 r. – 37 tys.;
•    w maju 2008 r. – 80 tys.;

– Obserwowane od początku roku ożywienie na rynku pracy przyśpiesza. W urzędach pracy rejestruje się mniej osób, więcej osób znajduje pracę – mówi minister Kosiniak-Kamysz.

285183

Już w styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem. W lutym ta różnica wzrosła do blisko 80 tys., w marcu do 130 tys., w kwietniu do 174 tys., a w maju aż do 183 tys.

Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy zgłosili w maju do urzędów 94 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad 17 tys. więcej niż w maju 2013 r. (wzrost o 22 proc.). Po raz ostatni więcej wolnych miejsc pracy w maju firmy zgłosiły w 2008 r. Najwięcej ofert przybyło w województwie Śląskim i Opolskim (wzrost odpowiednio o 9 i 19 proc.).

– Bezrobocie spada nieprzerwanie od początku roku. Od stycznia liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 268 tys. osób – mówi minister Kosiniak-Kamysz. W maju poprawę sytuacji odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Mazowszu i Dolnym Śląsku – po 7,6 tys. W Wielkopolsce spadek wyniósł 7,5 tys, w Małopolsce – 7,3 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wyniosła 12,5 proc. i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 pkt. proc.Ostatni raz tak dobry wynik miał miejsce w maju 2008 r. Stopa bezrobocia na koniec maja była o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tylko od stycznia spada o 1,5 pkt. proc.

Stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach. Najmocniej – o 1 pkt proc. – na Warmii i Mazurach, czyli w województwie o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 8,7 proc. W maju zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. 

– Dzięki podjętym przez nas działaniom, reformie urzędów pracy czy uelastycznieniu czasu pracy, w kolejnych miesiącach liczba osób znajdujących pracę będzie rosła. Stopa bezrobocia w wakacje może spaść poniżej 12 proc. –mówi minister Kosiniak-Kamysz.

W maju ministerstwo przekazało urzędom pracy dodatkowe 150 mln zł z rezerwy ministra na wsparcie osób poszukujących pracy. Otrzymały je urzędy, które zaproponowały programy specjalne dla młodych bezrobotnych do 30. roku życia, osób 50+, rodziców powracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Źródło: MPiPS