W drugim półroczu 2017 będzie jeszcze więcej nowych miejsc pracy – deklaruje to już 2 na 5 pracodawców

Kolejny rekord w liczbie przedsiębiorców, którzy do końca roku zamierzają stworzyć nowe miejsca pracy. Deklaruje to 40% uczestników badania „Plany Pracodawców”, realizowanego cyklicznie przez Instytut Badawczy Randstad. Wyniki w III kwartale rok rocznie przekraczają kolejne granice, ale tak wysokiego odsetka w ponad ośmioletniej historii badania nie było.

 Nowe miejsca pracy, ale na podwyżki mniejsze szanse

2 na 5 polskich pracodawców w najbliższym półroczu zamierza zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie. Takich ambitnych planów jeszcze w historii badania Randstad nie było. Od 2012 w III kwartale roku pracodawcy biją rekordy w swoich deklaracjach, ale dotychczas nigdy odsetek przedsiębiorców zamierzających zwiększyć zatrudnienie nie sięgnął 40%. Ponadto są regiony, w których jest jeszcze wyższy: województwa zachodnie (wielkopolskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie – 45%) i północne (pomorskie i zachodniopomorskie – 41%). Szczególnie chętnie deklarację zwiększenia zatrudnienia składają przedsiębiorcy z branży budowlanej (45%), przemysłu (44%) i sektora nowoczesnych usług dla biznesu (44%).

O ile w kwestii zwiększenia zatrudnienia notujemy kolejny rekord, o tyle w kwestii podwyżek rekordy na razie za nami. Pod koniec zeszłego roku podniesienie poziomu wynagrodzeń deklarowało 44% respondentów, ten rok ostudził nieco plany pracodawców, by w najnowszym badaniu podwyżki deklarowało 29% ankietowanych.

Przedsiębiorcy z optymizmem o gospodarce…

Zeszły rok w badaniu „Plany Pracodawców” upłynął pod znakiem rezerwy w ocenie sytuacji gospodarczej kraju, a liczba przedsiębiorców prognozujących recesję była większa niż respondentów, którzy przewidywali wzrost. Sytuacja jednak się zmienia. Pracodawcy z większym z optymizmem spoglądają na kondycję polskiej gospodarki, a odsetek ankietowanych prognozujących progres (27%) przewyższył liczbę pesymistów (14%). Stagnację w Polsce przewiduje 45% badanych.

…bardziej powściągliwie o kondycji swoich firm

Po raz pierwszy od dłuższego czasu zmniejszyła się za to liczba przedsiębiorców, którzy dobrze lub bardzo dobrze oceniają aktualną kondycję finansową swoich firm. Takie deklaracje składa 62% respondentów (o 4 p.p. mniej niż w poprzedniej edycji badania). Tymczasem w ciągu ostatnich dwóch lat ten odsetek wahał się pomiędzy 66 a 68%.

Źródło: Randstad

30.09