Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy – legalny pobyt i praca w Polsce

Jako odpowiedź na obecną sytuacją polityczną na Ukrainie Rada Ministrów przyjęła ustawę o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa — formalizującą kwestie takie jak ich legalny pobyt oraz zatrudnienie w Polsce. Ustawa dotyczy obywateli ukraińskich przekraczających bezpośrednio granicę polsko-ukraińską, którzy deklarują chęć pozostania na terytorium RP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia ustawy.

Każdy obywatel Ukrainy, uciekający przed konfliktem zbrojnym, zostanie wpuszczony na terytorium Polski i będzie mógł skorzystać z ochrony. Ochrona obejmuje 18-miesięczny legalny pobyt na terytorium RP – liczony od dnia 24 lutego 2022. Aby móc zalegalizować swój pobyt, obywatel Ukrainy musi zostać zarejestrowany przez Komendanta placówki Straży Granicznej. Rejestracja może odbyć się w czasie kontroli granicznej na przejściu polsko-ukraińskim lub poprzez złożenie wniosku, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. Wniosek należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terytorium RP – dokument musi być złożony osobiście i podpisany własnoręcznym podpisem, obywatel Ukrainy otrzymuje wówczas numer PESEL. Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy w Polsce odbywa się za pomocą:

 • dokumentu podróży
 • karty Polaka
 • innego dokumentu ze zdjęciem, umożliwiającego ustalenie tożsamości – również dokumentu unieważnionego, jeśli pozwala na ustalenie tożsamości
 • dokumentu potwierdzającego urodzenie (osoby poniżej 18 r.ż.)
 • oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (w razie braku dokumentów)

Aby uzyskać dostęp do świadczeń i usług publicznych przewidzianych w ustawie wymagane jest uzyskanie numeru PESEL. Procedura uzyskania numeru PESEL została uproszczona, a obywatele Ukrainy mogą zgłosić się o jego wydanie do organów urzędów gmin. Jednocześnie zgodnie z omawianą ustawą, z powyższych zapisów wyłączeni są obywatele Ukrainy, którzy przebywali na terenie Polski przed 24 lutym 2022.

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy jako dokument akceptuje m.in. dokument z zdjęciem i lub dokumentu podróży

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę polsko-ukraińską mogą również liczyć na wsparcie, zapewniane przez punkty recepcyjne. Otrzymają w nim:

 1. więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 2. tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 3. ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Punty recepcyjne w Polsce, znajdujące się przy różnych przejściach granicznych. Są to:

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska
 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy obejmuje również założenia dot. zatrudniania pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce. Zgodnie z jej zapisami, obywatele Ukrainy będą mogli wykonywać pracę w trakcie pobytu tutaj. Warunkami jej wykonywania są jednak:

 • legalny pobyt na terytorium RP
 • oraz powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy złożone w powiatowym urzędzie pracy lub za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl

Za powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy na terenie Polski, odpowiedzialny jest pracodawca pracownika z Ukrainy. Dokument powinien zostać złożony w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Powiadomienie powinno zawierać dane podmiotu powierzającego pracę, dane obywatela Ukrainy, rodzaj zawartej umowy między stronami oraz opis stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z ustawą, pod warunkiem nadania numeru PESEL obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terytorium RP legalnie, będą mogli również prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zgodnie z Ustawą o pomocy dla obywateli Ukrainy Za powiadomienie o powierzeniu pracy w Polsce obywatelowi Ukrainy odpowiada pracodawca

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i obowiązuje od 12 marca bieżącego roku. Warto pamiętać, że w ramach jej ochrony uprawnionymi do pomocy będą tylko obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli bezpośrednią granicę łączącą Polskę i Ukrainę. Planowana jest jednak nowelizacja ustawy, która pozwoli na objęcie ochroną również obywateli ukraińskich wjeżdżających do Polski przez Słowację, Węgry czy Mołdawię.

Prawdziwe historie naszych pracowników z Ukrainy, którzy pracują z nami w Polsce, przedstawiamy w naszym artykule Praca w Polsce: historie naszych pracowników zza granicy

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje pomocy w znalezieniu zatrudnienia w Polsce – chętnie pomożemy. Każdej osobie gwarantujemy legalną pracę na terenie Polski, sprawiedliwe warunki zatrudnienie oraz wsparcie dwujęzycznych pracowników m.in. w znalezieniu mieszkania. Skontaktuj się z naszymi konsultantami – telefonicznie: +48 535- 202- 021 lub +48 570- 343- 439 lub mailowo: rekrutacja.ua@mrjob.pl