Jak oceniają pracę w Polsce Pracownicy z Ukrainy ? Jakie mają plany po wprowadzeniu ruchu bezwizowego ?

Od 2015 roku można zaobserwować rosnący napływ imigrantów do Polski, który w 2016 roku zaowocował rekordową liczbą cudzoziemców zatrudnionych na polskim rynku pracy. Tylko w zeszłym roku liczba ta przekroczyła 1,3 miliona nowo zatrudnionych obcokrajowców, z czego ogromny procent z nich to obywatele Ukrainy.

W czerwcu odnotowano najniższą stopę bezrobocia od 16 lat – 7,1%

Obecnie na polskim rynku pracy jest więcej pracy niż pracowników – w czerwcu odnotowano najniższą stopę bezrobocia od 16 lat -7,1%. Ze wzg. na rozwój gospodarczy brakuje ludzi do pracy, a co za tym idzie coraz więcej firm deklaruje chęć zatrudnienia cudzoziemców – wyszkolonych do pracy, zmotywowanych. Wybór najczęściej pada na pracowników z Ukrainy. Realia pracy w Polsce są coraz bardziej atrakcyjne. Polacy są zadowoleni z pracowników z Ukrainy i potrzebują ich, jak nigdy wcześniej, ale czy pracownicy z Ukrainy są zadowoleni z pracy w Polsce i jak wygląda to w liczbach?

Agencja Pracy Tymczasowej MR JOB jako jedna z pierwszych w regionie Legnicy, zaczęła zatrudniać pracowników z Ukrainy. MR JOB w lipcu 2017r przeprowadziła badanie obrazujące   poziom satysfakcji oraz dalszych planów wśród pracowników tymczasowych z Ukrainy.

Przebadano  216 osób, wśród ankietowanych było 114 mężczyzn i 102 kobiety, 64%  respondentów była w wieku między 18- 35 roku życia. 69% ankietowanych to pracownicy zatrudnieni przez MR JOB, a 79,6% przebywa i pracuje na terenie Dolnego Śląska.

1 wykres

Poziom zadowolenia

Jednym z najważniejszych pytań w ankiecie było to, czy zatrudnieni w Polsce poleciliby pracę w naszym kraju swoim bliskim albo rodzinie? Zdecydowana większość, bo aż 87,5% [ 189 os.] ankietowanych odpowiedziało: TAK.

77,8  % ankietowanych satysfakcje ze swojej pracy ocenia jako bardzo dobrą lub dobrą.
99,5 % ocenia pozytywnie relacje ze współpracownikami w Miejscu pracy.

Planowany czas pracy w Polsce

80,6% osób zadeklarowało, że planują uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Co drugi badany  (51,4 %),  deklaruje, że planuje w Polsce zostać dłużej niż dwa lata.

W ankiecie pytaliśmy także o planowany czas pracy w Polsce 80,6% osób zadeklarowało, że planują uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, natomiast  73,6 % zadeklarowało, że w Polsce planują pracować dłużej niż jeden rok, natomiast  co drugi badany  (51,4 %),  deklaruje, iż planuje w Polsce zostać dłużej niż dwa lata.

2 wykres

50,5% pracowników zamierza sprowadzić do Polski swoje rodziny, jedynie 16,2% nie chciałobyy aby ich dzieci uczyły się w Polsce.   88,4% ankietowanych deklaruje chęć nauki lub kontynuowania nauki naszego języka.

Plany w związku z ruchem bezwizowym

70,8 % ankietowanych zadeklarowało, że nie planują wyjeżdżać z Polski w celu poszukiwania pracy na zachodzie Europy.

Jednym z głównych elementów badania przeprowadzonego przez MR JOB, było poznanie planów Ukraińców w związku z umożliwieniem ruchu bezwizowego do krajów Unii Europejskiej.  Na dzień dzisiejszy 70,8 % ankietowanych zadeklarowało, że nie planują wyjeżdżać z Polski w celu poszukiwania pracy na zachodzie Europy.

10,2 % planuje wyjechać w ciągu 2-6 miesięcy, natomiast kolejne 17,6 % w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Główne kierunki swojej podróży jakie deklarują Ukraińcy to Niemcy, w kolejne miejsca zajmują Czechy, Holandia, Dania lub Norwegia. W przypadku  Niemiec, natomiast obawy Polskich pracodawców nie powinny się pojawić, gdyż ruch bezwizowy w Niemczech, dotyczy tylko ruchu w celach turystycznych lub biznesowych, nie umożliwia on podjęcia legalnej pracy na terenie Niemiec.

W celu podjęcia legalnej pracy na terenie Niemiec, wymagane jest posiadanie zezwolenia na prace tzw. wiza Vander Elst,  wydane przez ambasadę Niemiec w Warszawie.

3 wykres

Wynagrodzenie

82,4% jest zadowolonych z wysokości wynagrodzenia.

Teraz warto poruszyć najważniejszą kwestię -wynagrodzenie – 82,4% jest zadowolonych z wysokości wynagrodzenia. 72,2% pracowników tymczasowych z UA, uważa, że zarabia podobnie jak inni na pokrewnych stanowiskach. Natomiast 20,8% sądzi, że zarabia więcej. 90,3 % zna system premiowy obowiązujący w danej firmie  i wiedzą co  powinni zrobić aby otrzymać premie.

5 wykres

Prawie połowa respondentów – 47,2% zaznaczyła, że jest zainteresowana pracą w godzinach nadliczbowych. Problemu nie stanowi również język, jak określiło 81,9% pracowników, bardzo dobrze rozumie polecenia kierowane przez przełożonych.

 Ocena MR JOB

88,9%  poleciłaby rodzinie lub znajomym pracę przez MR JOB.  94% przyznało również, że warunki zatrudnienia zostały im przedstawione w sposób jasny i zrozumiały.

Co istotne 149 osób – 69% ankietowanych to pracownicy zatrudnieni przez MR JOB Agencję  Pracy tymczasowej . Znacząca grupa jest bardzo zadowolona z obsługi agencji – 88,9% i poleciłaby rodzinie lub znajomym pracę przez MR JOB. Jest to nasz niebywały sukces!

Pracownicy oceniają również pozytywnie konsultantów – bardzo dobrze 35,2%, dobrze 44,4%, wystarczająco 16,7%.  Prawie wszyscy respondenci – 94% przyznali również, że warunki zatrudnienia zostały im przedstawione w sposób jasny i zrozumiały.

Wielu cudzoziemców, w tym pracowników z Ukrainy, traktuje pobyt w Polsce jako szansę. Szansę na odłożenie pieniędzy, szansę na rozwój zawodowy, szansę na lepsze życie. Podobny trend można zaobserwować pośród Polaków, którzy od ponad dekady nieustannie emigrują na zachód. A co to oznacza dla Polaków w Polsce? Cudzoziemcy wypełniają coraz większą i nieustanie powiększającą się lukę na polskim rynku pracy, bo deficyty pracowników, czy tego chcemy czy nie, w najbliższych latach będzie coraz większy. Co więcej, pracownicy z Ukrainy często szukają zatrudnienia w sektorach nieatrakcyjnych dla samych Polaków. Są solidni i tak samo pracowici jak my, a w sytuacji, w której zadowolone są obydwie strony – wygrywają wszyscy. Wygrywa zarówno pracownik jak i pracodawca. Mamy powody do zadowolenia, a co istotniejsze, póki gospodarka będzie się rozpędzać – możemy spać spokojnie.

Źródło: Opracowanie własne MR JOB

Pełny raport znajduję się TUTAJ – POBIERZ
Autor: Justyna Corso

455