Sytuacja Na Rynku Pracy W Październiku

Liczba bezrobotnych w końcu października 2013 roku wyniosła 2 076,4 tys. osób i w porównaniu do końca września 2013 roku spadła o 6,7 tys. osób (o 0,3%).

W analogicznym miesiącu ub. roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 15,9 tys. osób (tj. 0,8%). Warto zauważyć, że po raz ostatni spadek bezrobocia w październiku zanotowano w 2008 r. i wyniósł on wówczas 24,3 tys. osób (1,8%).

rynek pracy w polsce

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w październiku 2013 roku odnotowano w 13-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:
– lubuskim – o 1,7% (o 1,0 tys. osób);
– mazowieckim – o 0,8% (o 2,2 tys. osób);
– śląskim- o 0,7% (o 1,5 tys. osób);
– wielkopolskim – o 0,7% (o 1,0 tys. osób).
W pozostałych trzech województwach (opolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) miał miejsce wzrost liczby bezrobotnych, przy czym najsilniejszy wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim, o 1,2%, tj. o 1,3 tys. osób.
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych w miesiącu październiku br. wynikał w głównej mierze z wysokiej liczby podjęć pracy, także sezonowej, zwłaszcza w budownictwie z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne.

Źródło: MPiPS