Sytuacja Na Rynku Pracy W Marcu 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła w marcu br. 13,3 proc. i w porównaniu do lutego br. spadła o 0,2 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2011 – luty 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,1 punktu (z poziomu 13,4 proc. do poziomu 13,3 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu marca br. pozostaje na analogicznym, jak przed rokiem, poziomie.

W marcu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,1 punktu procentowego) odnotowano w czternastu województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,3 punktu) miał miejsce w województwach: lubelskim, lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. W dwóch województwach: łódzkim i mazowieckim natężenie bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległo zmianie. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 10 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (21,1 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2012 roku wyniosła 2 143,2 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego 2012 roku spadła o 24,9 tys. osób (o 1,1 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2011 – luty 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 16,3 tys. (o 0,8 proc.). Zatem odnotowany w bieżącym roku spadek liczby bezrobotnych był silniejszy.

Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwach:

  • podlaskim – o 2,4 proc. (o 1,7 tys. osób);
  • opolskim – o 2,1 proc. (o 1,1 tys. osób);
  • lubuskim – o 2 proc. (o 1,3 tys. osób);
  • podkarpackim – o 2 proc. (o 3,1 tys. osób);
  • świętokrzyskim – o 2 proc. (o 1,8 tys. osób).

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że o spadku bezrobocia zadecydował wzrost liczby wyłączeń z ewidencji. Powodem były w głównej mierze podjęcia pracy (co związane jest z rozpoczęciem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie i leśnictwie), jak również niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy. Nastąpił również wzrost liczby osób bezrobotnych zaktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 85,5 tys. i w porównaniu do lutego 2012 roku wzrosła o 24,7 tys., czyli o 40,7 proc.
W marcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,2 tys.wolnych miejsc pracy (o 32,5 tys. więcej, niż w lutym 2011 roku (wzrost o 64,1 proc. ).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu br. w porównaniu do lutego br. odnotowano w piętnastu województwach, przy czym w pięciu z nich liczba ofert pracy zwiększyła się o ponad 50 proc. Były to województwa: kujawsko-pomorskie (wzrost o 114,2 proc., tj. o 3,5 tys.), lubelskie (wzrost o 61,1 proc., tj. o 1,5 tys. ofert), małopolskie (wzrost o 60,8 proc., czyli o 2,5 tys. ofert); podkarpackie (wzrost o 58,7 proc., tj. o 2,1 tys. ofert) i opolskie (wzrost o 50,7 proc., czyli o 1,1 tys.). Spadek liczby ofert pracy miał miejsce jedynie w województwie lubuskim (o 6,1 proc., tj. o 0,2 tys.).

Źródło: MPiPS (PolskieForumHR)