Sytuacja Na Rynku Pracy W Lutym 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła w lutym 2012 roku 13,5 proc. i w porównaniu do stycznia 2012 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2011 – luty 2011) odnotowano wzrost również o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 13,1 proc. do poziomu 13,4 proc.). W lutym 2012 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) odnotowano w piętnastu województwach.

Najsilniejszy wzrost natężenia bezrobocia (o 0,4 punktu) miał miejsca w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim. W województwie podlaskim wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2012 roku wyniosła 2 168,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca stycznia 2012 roku wzrosła o 47,2 tys. osób (o 2,2 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych – o 45,2 tys. (o 2,1 proc.). Zatem notowana w lutym br. dynamika wzrostu liczby bezrobotnych była nieco silniejsza niż przed rokiem.

Wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) zanotowano w województwach:

  • opolskim – o 3,3 proc. (o 1,7 tys. osób);
  • wielkopolskim – o 3,3 proc. (o 4,8 tys. osób);
  • łódzkim – o 2,9 proc. (o 4,4 tys. osób);

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że głównymi przyczynami wzrostu bezrobocia była rejestracja osób dotychczas niepracujących. Ponadto rejestrowały się osoby po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, jak również po zakończeniu umów na czas określony, bądź po rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2012 roku wyniosła 60,3 tys. i w porównaniu do stycznia 2012 roku wzrosła o 11,3 tys., czyli o 23 proc. Liczba zgłoszonych w lutym br. wolnych miejsc pracy była o 19 proc. wyższa, niż przed rokiem. W lutym 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 50,6 tys. wolnych miejsc pracy (o 4 tys. więcej niż w styczniu 2011 roku, tj. o 8,7 proc. ). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w lutym 2012 roku w porównaniu do stycznia 2012 roku odnotowano w czternastu województwach. Zdecydowanie najwyższy wzrost odnotowano w województwie podlaskim, w którym liczba ofert w porównaniu do stycznia wzrosła aż o 101,2 proc. (o 900). Znaczny wzrost liczby ofert w odniesieniu do poprzedniego miesiąca miał miejsce także w województwach: lubuskim (o 81,8 proc., tj. o 1,5 tys.), podkarpackim (o 45,4 proc., tj. o 1,1 tys.) oraz świętokrzyskim (o 42 proc., tj. o 600). Spadek liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w dwóch województwach: śląskim (o 8,6 proc., tj. o 700) i kujawsko-pomorskim (o 8,2 proc., czyli o 300).

Źródło: MPiPS (www.polskieforumhr.pl)