Sytuacja na rynku agencji zatrudnienia 2Q2017

Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w 2Q2017, analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 55% wartości rynku pracy tymczasowej i 30% rynku rekrutacji stałych.


Brakuje kandydatów do pracy tymczasowej


Firmy członkowskie PFHR w 2Q2017 zatrudniały 126,2 tys. pracowników tymczasowych. Porównując to z danymi za ten sam okres roku ubiegłego, widzimy nieznaczny wzrost na poziomie 1%. Gdy jednak podsumowujemy całe pierwsze półrocze 2017 roku, widzimy że liczba pracowników wyniosła 159,7 tys. osób, czyli o 5% mniej niż w pierwszym półroczu 2016 roku.


Niski napływ nowych osób, wynikający z niskiej stopy bezrobocia i rynku kandydata, powoduję że liczba pracowników tymczasowych w ujęciu półrocznym spada.
Spada również liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, w 2Q2017 FTE w firmach członkowskich PFHR wyniosło 62 tys. pełnych etatów, o 4% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
Firmy członkowskie PFHR zatrudniają pracowników tymczasowych przede wszystkim w oparciu o umowę o pracę na czas określony, ma to miejsce w 90% przypadków.
Nadal praca tymczasowa jest najbardziej popularna na stanowiskach produkcyjnych (71% wszystkich godzin wypracowanych przez pracowników tymczasowych), mimo że w ostatnim okresie zauważyliśmy 4% spadek. Bardzo szybko natomiast rośnie zatrudnienie w usługach, w 2Q2017 aż o 26% rok do roku. Już 27% godzin wypracowanych przez pracowników tymczasowych miało miejsce właśnie w sektorze usług.
Rośnie grupa pracowników tymczasowych powyżej 50 roku życia, w 2Q2017 roku wzrost ten był na poziomie 11% rok do roku. Ta grupa wiekowa stanowi obecnie 12% wszystkich pracowników tymczasowych.
Liczba pracodawców użytkowników pozostaje na tym samym poziomie. Agencje, w zakresie usługi pracy tymczasowej, podobnie jak rok temu współpracowały z liczbą 3,6 tys. klientów.

Wartość rynku agencji zatrudnienia


Wartość obrotów firm członkowskich PFHR w 2Q2017 wyniosła 992 mln PLN, to o 8% więcej niż w poprzednim roku i o 2% więcej niż w poprzednim okresie. Szacowana wartość całego rynku w Polsce wyniosła 1803 mln PLN.
Obroty w zakresie poszczególnych usług wyglądały następująco:
•    praca tymczasowa 874 mln PLN
•    rekrutacja 35 mln PLN (w tym 4 mln PLN rekrutacje międzynarodowe)
•    delegowanie 43 mln PLN

Liczba agencji zatrudnienia w Polsce nadal bije rekordy


Na koniec 2Q2017 w Polsce było zarejestrowanych blisko 8 tys. agencji zatrudnienia, aż o 32% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Źródło: Polskie Forum HR